Göteborgs universitet

Om oss

Institutionen för odontologi skapar framtidens tandvård genom våra utbildningar till tandläkare, tandhygienist och tandtekniker. Vi bedriver internationellt topprankad forskning inom området odontologi.

Institutionen för odontologi erbjuder studenter och forskare en inspirerande miljö med utbildning och forskning inom det dentala området. Här studerar årligen cirka 600 studenter inom våra program och omkring 45 doktorander inom forskarutbildningen. En stor del av institutionens kliniska utbildning sker i samverkan med Folktandvården i Västra Götalandsregionen.

Vår forskning sker i framstående forskargrupper inom 13 odontologiska ämnesområden. Den finansieras med statliga anslag och med anslag från forskningsfonder och näringslivet.

Vi har sedan lång tid etablerade samarbeten med dentalindustrin såväl lokalt som globalt. Vi samarbetar med välrenommerade universitet i Europa, Asien och USA.

Tandläkarutbildningen i Göteborg startade i januari 1967 som Tandläkarhögskola. 1993 övergick dåvarande gymnasiala tandteknikerutbildningen till att bli en universitetsutbildning inom institutionen.

Genom åren har institutionen bytt namn och ändrat organisation ett antal gånger. Från 1 januari 2006 är vi institutionen för odontologi, en av sex institutioner vid Sahlgrenska akademin.

Prefekt

Peter Lingström
Professor i cariologi
tel: 031-786 29 32

Proprefekt

Agneta Robertson
Professor i Pedodonti
tel: 031-786 31 44

Foto: Cecilia Hedström
Foto: Cecilia Hedström