Länkstig

Lundbergstiftelsen: 4 miljoner i stöd för fortsatt forskning på glykaners roll i lungcancer

Cancer-specifika glykaner står i fokus för Daniel Bojars forskningsprojekt, som i oktober 2023 tilldelades fyra miljoner kronor från Lundbergstiftelsen. Bidraget kommer att användas för att införskaffa en masspektrometer i världsklass.

I kombination med intelligent mjukvara, utvecklad in-house av Daniel Bojars forskningsgrupp, kommer detta instrument att anpassas till att fungera som en AI-plattform med hög kapacitet. Den kommer att stödja forskarna i studierna av glykaner i lungcancerprover.

Lundberg foundation grant to Bojar group: SEK 4 million for the continued research on the role of glycomes in lung cancer | University of Gothenburg (gu.se)