Bild
Porträtt på Hanna Gyllensten, Ulf Petrusson och Axel Wolf.
Hanna Gyllensten, Ulf Petrusson och Axel Wolf. Fotograf Johan Wingborg.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

GPCCs styrgrupp: Nya ledamöter medför ny expertis i bland annat juridik och hälsoekonomisk utvärdering

Publicerad

Hanna Gyllensten, Ulf Petrusson och Axel Wolf blir nya ledamöter i GPCCs styrgrupp, medan Philip Moons, Karl Swedberg, Charles Taft och Lars Wallin lämnar. Philip Moons, Karl Swedberg och Lars Wallin blir istället vetenskapliga rådgivare.

GPCCs styrgrupp har nyligen beslutat att stärka dess vetenskapliga rådgivares roller. Professor Lars Wallin, professor Philip Moons och professor Karl Swedberg har övergått till att bli vetenskapliga rådgivare istället för ledamöter av styrgruppen. Charles Taft har valt att pensionera sig från styrgruppen.

Vi välkomnar tre nya styrgruppsledamöter: professor Ulf Petrusson, docent Hanna Gyllensten och docent Axel Wolf. Mer information om dem finns nedan. Vi tackar Charles Taft för hans ovärderliga bidrag till GPCC sedan centrumet bildades.

Axel Wolf, docent och översjuksköterska, specialist inom anestesi, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin. Axel har en Executive MBA-examen och en doktorsexamen i vårdvetenskap. Han har varit involverad i GPCC sedan det etablerades för 10 år sedan. Han var den förste doktoranden knuten till centrumet. Han har bidragit och bidrar till en rad projekt vid centrumet; inte minst det syntesprojekt som nyligen lett till en publikation i BMJ Learning from Gothenburg model of person centred healthcare och hans ordförandeskap för den europeiska kommittén för den europeiska standarden för patientinvolvering i personcentrerad vård.

Ulf Petrusson professor i rättsvetenskap, Juridiska insitutionen, Göteborgs universitet, affilierad professor, Chalmers tekniska högskola, föreståndare, Institutet för innovation och samhällsförändring, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, tidigare föreståndare, Center for Intellectual Property (CIP), Göteborgs universitet/Chalmers tekniska högskola/Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU). Ulf kommer i styrgruppen att bidra med viktiga aspekter och kompetenser inom juridik och kunskapsanvändning. Han har också lång erfarenhet av att leda forskningscentrum. Ulf är dessutom forskningsledare för ett GPCC-projekt Rättsligt möjliggörande av personcentrerad vård .

Hanna Gyllensten, docent, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hanna är legitimerad apotekare och har doktorerat i medicin. Hennes forskning handlar om hälsoekonomisk utvärdering vid införandet av personcentrerade metoder i vården, baserat på uppgifter insamlade i kliniska studier vilka kompletteras med uppgifter från nationella och regionala register. Hon arbetar i flera GPCC-projekt, till exempel Läkemedelsanvändning - en personcentrerad strategi och IHOP-e - Personcentrerad vård på distans för sköra äldre.