Bild
Bilden visar ett konstverk från kulverten under den nedlagda psykiatriska institutionen Lillhagens sjukhus.
Bilden är ett konstverk från kulverten under den nedlagda psykiatriska institutionen Lillhagens sjukhus. Målningarna har skapats av människor som sällan syns i historieskrivningar.
Länkstig

Forskare bjuder in till seminarieserie om socialt arbetes framtid

Publicerad

Droganvändning, sluten institutionsvård och försörjningsstöd som blir automatiserad. Det handlar vårens seminarium om när en av forskningsplattformarna vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet bjuder in forskare och allmänhet till tre kunskapsfyllda onsdagar.

Forskningsplattformen Social exkludering och kontroll (SEK) vid Göteborgs universitet är en av vårens värdar för terminens onsdagsseminarier.  

Om forskningsplattformen SEK 

I denna seminarieserie vill vi bjuda in till samtal om villkoren för det sociala arbetets framtid

–  Vår forskargrupp ansvarar för tre av vårens högre seminarier på institutionen. Vi bedriver forskning om hur ojämlika livsvillkor påverkar mötet mellan samhällets välfärdsinstitutioner och dess klienter. I denna seminarieserie vill vi bjuda in till samtal om villkoren för det sociala arbetets framtid, säger forskaren Annelie de Cabo Y Moreda som är samordnare för plattformen vid Institutionen för socialt arbete. 

Under tre onsdagseftermiddagar, med start den 8 februari, anordnar forskningsplattformen seminarium med både gästföreläsare och forskare från den egna institutionen med fokus på tre problemområden inom socialt arbete.  

Vill vi belysa hur kulturella föreställningar, institutioners utformning och AI-teknologi kan påverka förutsättningarna för det sociala arbetet

– Genom en seminarieserie om kvinnors drogbruk, tvångsvård av ungdomar och handläggning av försörjningsstöd vill vi belysa hur kulturella föreställningar, institutioners utformning och AI-teknologi kan påverka förutsättningarna för det sociala arbetet, säger Annelie.  

Vårens seminarier med plattformen SEK 

Fastskruvade sängar, klotter och socialrumslig kontroll. Om vårdmiljön och sociomateriella praktiker på SiS särskilda ungdomshem 

Kajsa Nolbeck, doktor i vårdvetenskap och postdoktor vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, diskuterar sin doktorsavhandling från 2022. Hon berättar om vilka interaktioner och relationer som blir möjliga i institutionens socialt och rumsligt tillslutna och begränsade miljö.  

Tid: 5 april 2023 13.15-15  

Lokal: D205/06, Sprängkullsgatan 23  

NYTT DATUM! ”Det hade aldrig ju aldrig hänt annars” – Om kvinnor, klass och droger.  

Emma Eleonorasdotter, doktor i etnologi och lektor vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet, presenterar sin doktorsavhandling från 2021. Här undersöker hon drogers kulturella betydelse utifrån intervjuer med tolv kvinnor i olika åldrar som alla använder droger.  

Tid: 10 maj 2023 13.15-15  

Lokal: D205/06, Sprängkullsgatan 23  

Mot ökad likriktning? Bedömningsvariationer och automatisering i arbetet med ekonomiskt bistånd  

Hugo Stranz, docent vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, diskuterar resultat från två forskningsprojekt som relaterar till varandra. Ena undersöker hur socialsekreterares bedömningar förändrats över tid och andra på hur AI kan påverka bedömningsarbetet. 

Tid: 31 maj 2023 13.15-15  

Lokal: D205/06 Sprängkullsgatan 23  

Jag vill läsa mer om institutionen för socialt arbetes forskning!  

Till alla kommande evenemang med Institutionen för socialt arbete 

Text: Louise Älgne 

Högre seminarier

Varje termin erbjuder Institutionen för socialt arbete ett flertal högre seminarium. Dessa högre onsdagsseminarier syftar till att vara ett forum för vetenskapliga samtal. De planeras och ansvaras av institutionens forskningsplattformar.  

Högre seminarium riktar sig särskilt till dig som forskar, är doktorand eller praktiker inom fältet men är öppna för alla som är intresserad av socialt arbete. Alla seminarier har fritt inträde och ingen föranmälan krävs.