Länkstig

Högre seminarium: Kajsa Nolbeck "Fastskruvade sängar, klotter och socialrumslig kontroll"

Samhälle & ekonomi

Kajsa Nolbeck presenterar sin avhandling "Fastskruvade sängar, klotter och socialrumslig kontroll. Om vårdmiljön och sociomateriella praktiker på SiS särskilda ungdomshem." i det här seminariet. Välkommen!

Seminarium
Datum
5 apr 2023
Tid
13:15 - 15:00

Välkommen på seminarium om vårdmiljön på SiS särskilda ungdomshem!

Vårdmiljö är ett komplext fenomen som består av sociala, rumsliga och materiella aspekter i samverkan. Att vårda och vårdas i en låst verksamhet utgör en utmaning för såväl ungdomarna som personalen.

Kajsa Nolbeck är doktor i vårdvetenskap och postdoktor vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Med avstamp i sin doktorsavhandling från 2022 diskuterar hon om vilka interaktioner som blir möjliga i institutionens sociala och rumsliga miljöer. I centrum står regler och synliga säkerhetsarrangemang såsom stängsel, låsanordningar och övervakningskameror.

Hur upplever ungdomar och personal sin vardag?

Varmt välkomna till detta seminarium!

Högre seminarier

Varje termin erbjuder Institutionen för socialt arbete ett flertal seminarier som är öppna för alla som är intresserade av socialt arbete. Seminarierna som kallas för högre seminarier riktar sig särskilt till dig som forskar, är doktorand eller praktiker inom fältet. 

Institutionen för socialt arbete har sju forskningsplattformar som riktar in sig på olika områden inom socialt arbete.

Jag vill läsa mer om Institutionen för socialt arbetes forskning!