Länkstig

Högre seminarium - Hugo Strantz ”Mot ökad likriktning. Om utfall av automatiserat beslutsstöd i arbetet med ekonomiskt bistånd”

Samhälle & ekonomi

Välkommen på seminarium där vi gästas av Hugo Strantz från socialt arbete vid SU presenterar. Han kommer berätta om sitt pågående forskningsprojekt ”Mot ökad likriktning. Om utfall av automatiserat beslutsstöd i arbetet med ekonomiskt bistånd”.

Seminarium
Datum
31 maj 2023
Tid
13:15 - 15:00

Välkommen på detta seminarium prövningar av rätten till ekonomiskt bistånd!

En rad studier har visat på individuella variationer i prövningar av rätten till ekonomiskt bistånd. Hugo Stranz är docent vid institutionen för socialt arbete, Stockholms och kommer i detta seminarium diskuterar resultat från två forskningsprojekt som relaterar till varandra.

Ena undersöker socialarbetares bedömningar av vinjetter och hur sådana bedömningar förändrats över tid.

Andra fokuserar på användningen av s.k. RPA (Robot Process Automation) i bedömningsarbetet och hur detta faller ut på klientnivå.

Vilka implikationer får studiernas resultat för det sociala arbetet med ekonomiskt bistånd?

Välkommen!