Bild
Student som studerar på Göteborgs universitet.
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Efterfrågade specialistkunskaper i programmet för hälso- och sjukvårdskuratorer

Publicerad

Programmet som startade 2021 är populärt. "Utbildningen ger efterfrågade specialistkunskaper som kan användas inom hälso- och sjukvårdens olika områden." säger Elisabet Sernbo som är koordinator för programmet vid Göteborgs universitet.

Sen 2019 är hälso- och sjukvårdskurator ett legitimationsyrke. Vilket innebär att rollen har en skyddad yrkestitel. Endast de med legitimation får kalla sig för hälso- och sjukvårdskurator. På Göteborgs universitet har den legitimationsgrundande hälso- och sjukvårdsutbildningen funnits sedan hösten 2021.

Bild
Det är Elisabet Sernbo, filosofie doktor i socialt arbete på Göteborgs universitet.
Elisabeth Sernbo, koordinator för Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet.
Foto: Framtidens Karriär – Socionom

– Som hälso- och yrkeskurator jobbar du tillsammans med patienter, anhöriga och andra professioner. Du arbetar med att utreda, bedöma, genomföra och följa upp stöd- och behandlingsinsatser. I programmet får du specialistkompetens för att genomföra kvalificerat socialt arbete, i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa, säger Elisabet Sernbo som är koordinator för programmet vid Göteborgs universitet.

Från och med hösten 2022 finns möjligheten att gå utbildningen på både hel- och halvfart. Programmet riktar in sig till både yrkesverksamma och examinerade socionomer som vill specialisera sig.  

– Som nyutexaminerad socionom ger utbildningen efterfrågade specialistkunskaper som kan användas inom hälso- och sjukvårdens olika områden. Från barn till vuxna, somatisk eller psykiatrisk specialistsjukvård till primärvård och habilitering, men också kompetens att bedriva utbildnings- och utvecklingsarbete. För den som redan arbetar som socionom idag breddas karriärmöjligheterna, säger Elisabet om utbildningen.

Eftertraktade på arbetsmarknaden 

De senaste 10 åren har antalet kuratorer inom hälso- och sjukvården ökat. Anledningen till ökningen är att vården möter ett alltmer varierat samhälle som ställer högre krav på psykosocial expertis. Hälso- och sjukvårdskuratorernas kompetens behövs inom konsultation, samtalsstöd, reflektionsmöten och inom flera andra områden i hälso- och sjukvården.

– I utbildningen rustas studenterna med fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor avseende yrkets teoretiska grunder, arbetsmetoder och organisatoriska villkor, så att de kan bli trygga i sitt yrkesutövande. Såväl i mötet med patienter, närstående och annan sjukvårdspersonal, säger Elisabet.

Utbildningen förbereder även för fortsatta studier på forskarnivå, för den som vill gå vidare med sin karriär inom akademin via forskarutbildningen.

Institutionen för socialt arbetes forskarutbildning

Ansökningsperiod

Då Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet är en vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY) socionomer tillämpas en tidigarelagd ansökningsperiod.

Läs om antagningsprocessen hos Antagning.se