Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
sahlgrenska
Länkstig

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet

Utbildningen riktar sig både till dig som redan är yrkesverksam och dig som önskar specialisering direkt efter avslutat socionomprogram. Utbildningen fokuserar på att länka yrkesutövningen till områdets vetenskapliga grund och vidareutveckling och syftar till att stärka studenternas teoretiska och metodologiska medvetenhet liksom till ökad självständighet, självkännedom och etik i yrkesutövningen. Utbildningen utgör en obligatorisk grund för ansökan om yrkeslegitimation som hälso- och sjukvårdskurator samt möjliggör fortsatt utbildning på forskarnivå.

Utbildningen ges i ett sammanhållet program om 60 hp. Under 2021-2022 erbjuds studier på halvfart. Från och med HT 2022 kommer även studier på helfart att erbjudas.

Termin 1:

 • Hälsa, kropp och samhälle 7,5 hp.

Kursen behandlar teoretiska perspektiv på hälsa och ohälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå, liksom aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

 • Möten, metoder och etik I, 7,5 hp.

Kursen fokuserar bland annat på kris, sorg och trauma, etik och samverkan, och syftar till att stärka studenternas förmåga att självständigt genomföra analyser och åtgärdsbedömningar.

Termin 2:

 • Möten, metoder och etik II, 7,5 hp.

Kursen fokuserar på utredning, behandling och uppföljning relaterat till studenternas förmåga att bedöma och värdera konsekvenserna av olika metoder.

 • Valbar kurs, 7,5 hp.

Här ges möjlighet till individuell specialisering, t.ex. med inriktning mot sexualitet, våld i nära relationer, kris, missbruk, psykisk ohälsa, åldrandets villkor och barnperspektiv. Kurs väljs i dialog med programkoordinator.

Termin 3:

 • Tillämpad teori och juridik inom hälso- och sjukvårdskuratorns område, 7,5 hp.

Kursen baseras på verksamhetsförlagda studier och fokuserar på teoretiska och juridiska aspekter av hälso- och sjukvårdskuratorns yrkesutövning. Fältstudieplats tilldelas av institutionen för socialt arbete.

 • Samhällsvetenskaplig metod, 7,5 hp.

Kursen ger breddade och fördjupade kunskaper om forskningsprocessen, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, vetenskapsteoretiska och vetenskapsfilosofiska frågor samt forskningsetiska principer.

Termin 4:

 • Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp.

Kursen innebär författande av ett självständigt skriftligt vetenskapligt arbete som läggs fram och försvaras vid ett seminarium.

Programinnehåll

Utbildningen ges i ett sammanhållet program om 60 hp. Under 2021-2022 erbjuds studier på halvfart. Från och med HT 2022 kommer även studier på helfart att erbjudas.

Termin 1:

 • Hälsa, kropp och samhälle 7,5 hp.

Kursen behandlar teoretiska perspektiv på hälsa och ohälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå, liksom aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

 • Möten, metoder och etik I, 7,5 hp.

Kursen fokuserar bland annat på kris, sorg och trauma, etik och samverkan, och syftar till att stärka studenternas förmåga att självständigt genomföra analyser och åtgärdsbedömningar.

Termin 2:

 • Möten, metoder och etik II, 7,5 hp.

Kursen fokuserar på utredning, behandling och uppföljning relaterat till studenternas förmåga att bedöma och värdera konsekvenserna av olika metoder.

 • Valbar kurs, 7,5 hp.

Här ges möjlighet till individuell specialisering, t.ex. med inriktning mot sexualitet, våld i nära relationer, kris, missbruk, psykisk ohälsa, åldrandets villkor och barnperspektiv. Kurs väljs i dialog med programkoordinator.

Termin 3:

 • Tillämpad teori och juridik inom hälso- och sjukvårdskuratorns område, 7,5 hp.

Kursen baseras på verksamhetsförlagda studier och fokuserar på teoretiska och juridiska aspekter av hälso- och sjukvårdskuratorns yrkesutövning. Fältstudieplats tilldelas av institutionen för socialt arbete.

 • Samhällsvetenskaplig metod, 7,5 hp.

Kursen ger breddade och fördjupade kunskaper om forskningsprocessen, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, vetenskapsteoretiska och vetenskapsfilosofiska frågor samt forskningsetiska principer.

Termin 4:

 • Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp.

Kursen innebär författande av ett självständigt skriftligt vetenskapligt arbete som läggs fram och försvaras vid ett seminarium.

Undervisningsform

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier, verksamhetsförlagda studier samt grupp- och tillämpningsövningar under handledning.

Efter studierna

Utbildningen leder till hälso- och sjukvårdskuratorsexamen (Master of Science in Health Care Counselling). Utbildningen utgör en obligatorisk grund för ansökan om yrkeslegitimation som hälso- och sjukvårdskurator samt möjliggör fortsatt utbildning på forskarnivå.