Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mia Quirin

Om Mia Quirin

Jag är doktorand i litteraturvetenskap sedan hösten 2020. Mitt projekt undersöker den svenskspråkiga poetikens moderna historia, från efterkrigstiden och fram till idag, med fokus på prosatexter skrivna av poeter som reflekterar över poesins villkor och väsen med utgångspunkt i sin egen konstnärliga praktik. Det är med andra ord den slags poetiktext som befinner sig bortom dikten men blickar in mot den som jag intresserar mig för. Med stöd i synnerhet i dansk litteraturforskning, där modern poetik har varit särskilt väl utforskad under de senaste decennierna, vill jag betrakta den självreflexiva poetiken som en tradition i egen rätt, snarare än som en intern och sekundär angelägenhet inom ett enskilt författarskap. Via ett antal nedslag med texter av en bred skara poeter, utför jag en historisk, komparativ och textfokuserad undersökning med hänsyn till aspekter som form, komposition, retorik, estetiska ställningstaganden samt poetiktextens mediala och materiella villkor.