Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Resestipendium gav tid med litteraturexperter i Danmark

Efter att ha fått Sten A Olssons resestipendium åkte Mia Quirin, student i litteraturvetenskap, till Aalborg för att skriva på en doktorandansökan.
– Det gav erfarenhet, tillfälle att utveckla en idé och möjlighet att knyta forskningskontakter, säger hon.

I våras såg Mia Quirin en utlysning för Sten A Olssons resestipendium och blev intresserad. Hon vill doktorera i litteraturvetenskap och såg en möjlighet att få tid att skriva en bra ansökan till en forskarutbildningstjänst.

Bild
porträtt Mia Quirin

– Jag sökte stipendiet genom att beskriva mitt tänkta avhandlingsprojekt och varför jag ville åka just till Aalborg universitet för att jobba med min ansökan, säger Mia Quirin.

Vill skriva om poetik

Hon fick stipendiet, 30 000 kronor, och tillbringade två och en halv månad under hösten i Aalborg där hon arbetade på sin doktorandansökan. Mia Quirin vill skriva om poetik, alltså läran om diktkonsten – om hur poesi skrivs och tankar och idéer om hur poesi ska skrivas.

– I Aalborg finns experter inom samtida nordisk poesi och poetik. Jag fick väldigt bra handledning där, och möjlighet att samtala med forskningsgruppen om mina tankar och idéer, plus möjlighet att skriva på och utveckla mitt projekt. Det var väldigt värdefullt, både att få tid och att få handledning av experter.

Idén en utveckling av uppsatsen

Mia Quirins avhandlingsidé är en vidareutveckling av hennes masteruppsats, så poetik är något hon har skrivit om förut.

– Poetikbegreppet är lite knepigt, men jag vill undersöka texter i gränslandet mellan teori och praktik, texter av skönlitterära författare som med avstamp i sina egen konstnärliga erfarenhet reflekterar över poesins villkor och väsen, säger Mia Quirin.

Underforskat ämne i Sverige

Hon menar att det i Danmark finns en stark och unik forskningstradition kring poetik, medan det i Sverige är ett underforskat ämne.

– Jag skulle vilja skriva om modern svenskspråkig poetik, undersöka hur självreflexiv poetik har sett ut och formulerats i Sverige från efterkrigstiden fram till i dag. Det innebär bland annat närläsningar av poetiktexter av svenska poeter.

Är du klar med din ansökan?

– Den börjar forma sig! Jag fick det mesta gjort under hösten, nu är det bara lite finlir kvar.