Bild
Lyxyacht vid en strand.
Är lyxyachter ett minne blott för klimatets skull? Forskningsprojekt vid Göteborgs universitet ska undersöka införande av ett inkomsttak för att nå klimatmålen.
Länkstig

Begränsad lyx för ett bättre klimat

Publicerad

Går det att reglera inkomstnivåerna hos de som är rikast för att nå klimatmålen? Det ska projekt vid Göteborgs universitet undersöka med hjälp av finansiering från FORMAS. ”Klimatmålen kommer aldrig nås om vi inte gör något åt de rikas klimatavtryck.” säger forskaren Jayeon Lee.

Jayeon Lee är lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hon forskar på frågor inom hållbar välfärd och ekosocialpolitiska åtgärder. Nästa år börjar hon och forskare vid Lunds universitet ett forskningsprojekt som handlar om att reglera rikas klimatavtryck. Projektet ska bland annat undersöka allmänhetens stöd för införande av ett inkomsttak, alltså en gräns för hur mycket man får tjäna eller ha i inkomst, för de som lever i lyx.

När kom idén till projektet om att begränsa tillgångar för de allra rikaste för ett bättre klimat?

Jag var med i en tidigare studie där vi undersökte olika åtgärder som skulle kunna bidra till en mer hållbar välfärd, som tar hänsyn till både den miljömässiga hållbarheten och sociala hållbarheten. Ett förslag var att införa en maxinkomst för de så kallade ”förorenareliten”. Vi behöver prata mer om hur vi får med de rika i klimatomställningen.

Förorenareliten är de med omåttliga tillgångar som bidrar till klimatförändringen genom sina koldioxidintensiva livsstilar och investeringsbeslut i fossilindustrin. Rapport från bland annat Oxfam Sverige visar att inkomst och utsläpp har ett samband med varandra.

I vår tidigare studie var det bara en fjärde del av den svenska befolkningen som var positiva till förslaget som begränsar inkomstnivån. Nu vill vi undersöka hur de som svarade resonerade för att förstå varför det är svårt att acceptera en begränsning på hur rik man får bli.

Hur kommer ni gå tillväga i studien för att undersöka detta? 

Vi kommer att utforska policyförslag för att reglera de rikas inkomster och lyxkonsumtion som orsakar stora klimatavtryck. I första steget kommer vi att genomföra en intervjustudie för att förstå hur människor resonerar om dels idén att reglera de rikas förmögenheter, dels konkreta politiska åtgärder. Vad finns det för argument för och mot idén, och vilka föreställningar och normer som ligger bakom människors preferenser?

Vad blir nästa steg, sen efter att ni fått mer förståelse för resonemang till förslaget?

I andra steget kommer vi att utforska hur man skulle kunna utforma en maxinkomstpolicy på ett sätt som får människor att vilja stödja dem. Det gör vi genom att använda ett enkätexperiment som hjälper oss att förstå hur olika sätten att designa och motivera ett inkomsttak ökar benägenheten för att stödja förslaget.

Kan mindre lyx ge ett bättre klimat?

Vi kommer inte nå våra klimatmål om vi inte gör något åt de rikas klimatavtryck. Projektet utforskar allmänhetens stöd för att sätta ett “ekologiskt tak” på våra materiella villkor, vilket jag anser nödvändigt för klimatomställningen.

Text: Louise Älgne, kommunikatör

Om projektet

Projektet ”Reglering av ‘förorenareliten’: Att utforska politiska åtgärder som begränsar de rikas klimatavtryck” ska under de kommande fyra åren undersöka om det går att sätta ett tak på hur rik man kan bli. Förhoppningen är att forskningen bidrar till nya policyidéer som begränsar klimatavtrycken från de rikaste.

Forskningen görs tillsammans med Lunds universitet och projektet har fått 3 999 000 kr från FORMAS. Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet finansierar även projektet med mer forskningstid i tjänst för Jayeon Lee.