Göteborgs universitet

Nationella sekretariatet för genusforskning

Bild
""
Länkstig

Sekretariatet är ett kunskapsnav i Norden, för hållbara villkor i utbildning, forskning och arbetsliv. Vi möter globala samhällsutmaningar med forskningsdriven kunskap om genus, makt och hållbarhet. Vi genomför projekt i samverkan med nationella, nordiska och internationella aktörer.