Bild
Personer som skriver
Foto: Pexels
Länkstig

Sök medel från Nordisk genusfond i höst

Den 15 oktober 2024 öppnar första utlysningen av nyinrättade Nordisk genusfond. Deadline för ansökningar är 15 november. 

Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet har bland annat som uppdrag att stödja infrastrukturen för ett brett fält för forskning om genus och andra maktordningar. Som del i det arbetet har sekretariatet inrättat en nordisk genusfond, som kommer att utlysas en gång per år. 

Syftet med fonden är att stärka infrastrukturer för kunskap som produceras inom ett brett fält för kritiska studier av makt. Ansökningar om fondmedel kan inkludera tidskrifter, konferenser och nätverk för forskning om normer, föreställningar och strukturer som skapar, reproducerar och upprätthåller ojämlikheter baserad på exempelvis genus, ras/etnicitet, sexualitet, klass och ålder. 

Sökande anslutna till lärosäten i Norden

Nordisk genusfond tar emot ansökningar om alla typer av kostnader, inklusive lönekostnader, för aktiviteter som utförs under 2025. Behörig att ansöka är den som är affilierad till en institution vid ett lärosäte i ett nordiskt land.

Utlysningen öppnar 15 oktober och stänger 15 november 2024.

Villkor och kriterier för ansökan till Nordisk Genusfond hittar du på sekretariatets webbsida om Nordisk genusfond, där även ansökningsformuläret publiceras när utlysningen öppnar: Nordisk genusfond | Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet (gu.se

Nordisk genusfond i korthet
  • Ansökan öppen 15 oktober till 15 november på nordicgenderfund.se
  • Behörig att ansöka är affilierad vid en institution vid ett nordiskt lärosäte
  • Medel kan sökas för att stärka forskningens infrastruktur som exempelvis stöd till nätverk, konferenser och tidskrifter
  • Ansökan görs på engelska
  • Ansökningar kan gälla alla typer av kostnader 
  • Ansökan kan göras för aktiviteter som ska utföras under 2025
  • Samtliga ansökningar bedöms av en internationell bedömare