Bild
Man ser ut över hav. Foto: Masma/Unsplash
Foto: Masma/Unsplash
Länkstig

Nordisk lgbti-fond öppnar i september

Den 2 september 2024 utlyses medel från Nordisk lgbti*-fond. Syftet med fonden är att främja nordiskt samarbete för att förbättra lgbti-personers livsvillkor i Norden.

Arbetet för att förbättra lgbti-personers levnadsvillkor är en viktig del av Nordiska ministerrådets vision om att bli världens mest hållbara och integrerade region.

Sedan 2020 samarbetar de nordiska länderna för att lgbti-personer ska ha lika rättigheter och möjligheter i Norden. En del av samarbetet är Nordisk lgbti-fond, som administreras av NIKK på uppdrag av Nordiska ministerrådet. I höst öppnar fonden för ansökningar för fjärde året i rad.

Vem/vilka kan söka medel?

Fonden finansierar projekt där minst tre olika organisationer, från minst tre olika nordiska länder, samarbetar. Utlysningen är öppen för olika verksamheter och organisationer, som frivilligorganisationer, lärosäten, myndigheter och företag.

Projekt som bidrar både till nordisk nytta och till arbetet för lgbti-personers lika rättigheter och möjligheter i Norden kan söka medel från fonden. Totalt ska ca 1,2 miljoner danska kronor fördelas.

Aktiviteterna måste starta senast i början av 2025 och genomföras inom två år. Pengarna kan exempelvis användas till att ta fram gemensamma metoder, utveckla ny kunskap eller arrangera konferenser och nätverk.

Fonden administreras av NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet (placerat på sekretariatet). 

*lgbti är en förkortning av engelskans  lesbian, gay, bisexual, trans och intersex. Förkortningarna kan variera i de nordiska länderna, men lgbti används genomgående i det officiella nordiska samarbetet, liksom det görs  i andra internationella organisationer. 

Hålltider för Nordisk lgbti-fond 
  • 2 september 2024 – utlysningen öppnar
  • 12 september kl. 14.30 – digitalt informationsmöte om fonden där du får möjligheter att ställa frågor
  • 1 oktober – sista ansökningsdagen
  • December – beslut fattas av Nordiska ministerrådet
  • December/januari – kontrakt skrivs med de beviljade projekten

Läs mer om fonden och hur du ansöker på NIKKs webbplats