Göteborgs universitet

Vilka är vi?

Vi som arbetar med utformningen av de nationella proven i samhällskunskap tillhör institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Projektledare
Anette Johansson
tel: 031-786 20 54

Biträdande projektledare
Arne Löfstedt

Provansvariga åk 9
Lotten Norlin

Ida Rudell

Ansvarig bedömningsstöd åk 6
Anders Hellqvist
e-post

Digitalisering med inriktning nationella prov åk 9 
Petter Bergenstråhle
e-post
 
Digitalisering med inriktning bedömningsstöd åk 6 
Kjell-Erik Karlsson

Provkonstruktörer
Karin Gardell, Sarah Korner

Skolverket har det övergripande ansvaret för alla nationella prov. Ansvarig för nationella ämnesprov i so-ämnena är:

Cecilia Johansson,
e-post