Göteborgs universitet

Vilka är vi?

Vi som arbetar med utformningen av de nationella proven i samhällskunskap tillhör institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Projektledare
Anette Johansson

Biträdande projektledare
Arne Löfstedt

Provansvarig år 9
Lotten Norlin

Ansvarig bedömningsstöd år 6
Anders Hellqvist
tel 031 786 6935
e-post

Digitalisering med inriktning nationella prov år 9 
Petter Bergenstråhle
e-post
 
Digitalisering med inriktning bedömningsstöd år 6 
Kjell-Erik Karlsson

Provkonstruktör nationella prov åk 9
Ida Rudell
 

Provkonstruktörer
Vasilios Agorastos, Karin Gardell, Louise Norén, Sarah Korner
 

Skolverket har det övergripande ansvaret för alla nationella prov. Ansvarig för nationella ämnesprov i so-ämnena är:

Cecilia Johansson,
e-post