Göteborgs universitet

Länkar

På denna sida hittar du länkar till Skolverket och till Portalen för nationella ämnesprov i samhällsorienterande ämnen. Du kan även ladda ner dokument från Skolverket.

På sidan finner du  följande dokument att ladda ner från Skolverket:

  • Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap, Skolverket
  • Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap, Skolverket
  • Skolverkets allmäna råd - Betyg och betygsättning


Portalen för nationella ämnesprov i samhällsorienterande ämnen