Länkstig

Anette Johansson

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Provutvecklare

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
A1
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anette Johansson

Projektledare för nationella proven samhällskunskap.

Kursledare och kurslärare i L9K60G, LGK60G, L9K61A och LGK61A. 

Undervisar i samhällskunskap på 4-6-utbildningen, IDPP.