Göteborgs universitet

Anpassning

Anpassning av nationella proven görs för elever med funktionsnedsättningar som inte är av tillfällig natur och elever med läs- och skrivsvårigheter.

Provens förslutningar

Provens förslutningar för öppnas tidigast på provdagens morgon, om det finns starka skäl, kan rektor besluta att öppna förslutningen dagen innan. Exempel på starkt skäl är att material behöver anpassas genom förstorad text.Att en elev är i behov av förlängd tid eller raster är inte skäl nog att öppna förslutningen i förtid.

Det är rektor som beslutar om anpassning.

Exempel på anpassningar

  • förlängd provtid
  • förstorad text
  • uppläsning av instruktioner och uppgifter
  • lässtöd genom att eleven kan lyssna på uppgiften inläst på cd/usb
  • uppdelning av delprovet på olika tillfällen
  • möjlighet att besvara frågor muntligt
  • skriva svar på dator (datorerna får ej vara anslutna till Internet och eleverna får inte ha möjlighet att kommunicera med varandra)

Här kan du läsa mer om anpassning på Skolverkets sida