Göteborgs universitet

Om oss

Skolverket har regeringens uppdrag att i samarbete med universitet och högskolor utarbeta och genomföra de nationella ämnesproven. Uppgiften att utarbeta nationella ämnesprovet i samhällskunskap för årskurs 9 ligger hos Göteborgs universitet.

Vid Göteborgs universitet har Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten ansvaret för utarbetande av provet i samhällskunskap. I det arbetet är många olika grupper engagerade. Lärare, forskare, lärarutbildare och elever medverkar på olika sätt i att utarbeta och utpröva lämpliga uppgifter för provet samtidigt som samarbetet med andra institutioner utvecklas i olika nätverk. På den här webbplatsen kommer information om det nationella ämnesprovet i samhällskunskap för årskurs 9 att publiceras fortlöpande. Just nu är det stort fokus på de kommande digitala nationella proven som kommer att införas i skolorna. Längst ner på sidan hittar du en länk till Skolverket där du kan läsa mer.

Vi är alltid intresserade att komma i kontakt med lärare, arbetslag eller skolor som arbetar med samhällskunskap och bedömning. Om du är intresserad av att delta i vårt arbete kontakta då Lotten Norlin, Petter Bergenstråle eller Anette Johansson. Se under flik ”Vill du medverka?”