Länkstig

Umberto Picchini

Universitetslektor

Avdelningen för tillämpad matematik och
statistik
Telefon
Besöksadress
Chalmers Tvärgata 3
412 96 Göteborg
Rumsnummer
H3030
Postadress
Matematiska vetenskaper, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
412 96 Göteborg

Om Umberto Picchini

Jag är intresserad av statistisk inferens för stokastisk modellering, och särskilt Bayesianska beräkningsmetoder. Till exempel är jag intresserad av MCMC, sekvensiella Monte Carlo-metoder (partikelfilter) och i synnerhet "likelihood-fria" metoder, såsom Approximate Bayesian Computation (ABC). Jag har ett särskilt intresse för stokastisk modellering (till exempel stokastiska differentialekvationer) och tillämpningar inom biomedicin.