Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar ett murat valv av rött tegel ovanför några fönsterrutor
Exempel på valvslagning från Kristinedals fabriker, Saleby, Lidköping.
Foto: Anders Göransson
Länkstig

Valvslagning - en handledning i tillämpad valvgeometri

Valvslagning är ett viktigt kunskapsfält som behärskas av allt färre personer. I skriften "Valvslagning - en handledning i valvgeometri" sammanfattas hantverkets grundläggande principer.

På grundutbildningen i bygghantverk vid institutionen för kulturvård i Mariestad ingår valvslagning i tegel som ett moment. De kompendier om geometri och valvslagning som har använts i utbildningen har bearbetats av Anders Göransson och Gunnar Almevik till en bok. Den är tänkt för undervisningssituationer men kan också vara användbar för yrkesverksamma murare. En tredje målgrupp är konstruktörer, arkitekter och antikvarier som arbetar med exempelvis projektering och restaurering av valvkonstruktioner. 

Anders Göransson är murare. Han arbetade tidigare som lärare i murhantverk på Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet och har undervisat i murning och valvslagning sedan 2005. 

Gunnar Almevik är professor i kulturvård med byggnadshistorisk inriktning. Han har sedan 1993 arbetat för att skapa bryggor mellan forskning, utbildning och praktisk verksamhet i kulturmiljövården.

Bilden visar omslaget till skriften Valvslagning