Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Video (26:20)
Traditionell kalkbränning på Gotland
Bild
Länkstig

Traditionell kalkbränning och platsblandat bruk

Hantverkslaboratoriet bidrar med erfarenheter och säkrar kunskaper inom kalkbränning och bruk. Målet är att vara en plattform för fortsatt utvecklingsarbete med en kvalitetssäkrad metod för tillverkning av lokal kalk och platsblandat bruk.

 

Projekt kring kalkbränning

En rad projekt och initiativ kring kalkbränning pågår i Norden. I kalkbrännarnätverket försöker Hantverkslaboratoriet fånga upp och ge de olika aktörerna möjlighet att träffas regelbundet och dela sina erfarenheter.

På senare år har kalk brännts och använt för kyrkorestaureringar bland annat i Östergötland, Skåne, Öland och Bohuslän.  

Hantverkslaboratoriet har tidigare varit engagerade i projektet Jämtländsk byggnadskalk som drivs av Härnösands stift samt i projektet Skånsk kalk. Inom båda projekten har lokal kalk fraktats från Jämtland och Skåne och provbränts i den stationära kalkugnen i Mariestad.

Utbildning och forskning

Hantverksexpert inom murområdet, Jonny Eriksson, doktor i kulturvård vid Göteborg universitet, har varit engagerad i framställning av byggnadskalk från Kinnekulle sedan 2000-talets början. Jonny Eriksson har som lektor i murning på bygghantverksprogrammet jobbat med utbildning och forskning parallellt i närmare 20 år. Erfarenheterna från kalkframställningen på Kinnekulle och framställningen av bruk samt puts sammanfattas i hans avhandling från 2019 samt licentiatuppsats från 2015:

Jonny Eriksson försvarade 2019 sin doktorsavhandling ”xxxx”:

Jonny Eriksson lade den 25 februari 2015 fram sin licentiatuppsats "Bruk av kalk och sand ur ett hantverkligt perspektiv" i Mariestad. Du kan ladda ned uppsatsen på gupea gupea_2077_38155_2.pdf

Bakgrunden till projektet "Jämtländskt kalkbruk" var att församlingar i Härnösands stift hade problem med putsskador på relativt nyrenoverade kyrkor; problem som delas med många församlingar runt om i landet. Härnösands stift startade upp projekten "Hållbar kalkputs" och ”Jämtländsk kalk” dels för att höja kompetensen om kalkputs hos konsulter, förvaltare, entreprenörer och antikvariska företrädare generellt, dels för att utveckla kunskap om lokal kalk och platsblandat bruk. Den förestående renoveringen av Ovikens kyrka med behov av omfattande putslagningar har definierats som ett fall för forskning.

Projektet genomfördes som ett samarbete mellan Härnösands stift, länsmuseet Jamtli, Hantverkslaboratoriet och högskolan på Gotland. Syftet med projektet var att medverka till att ta fram förslag på hur ett kulturhistoriskt relevant ersättningsmaterial kan framställas vid den kommande restaureringen av Ovikens gamla kyrka i Härnösands stift. Kalkputsen bör vara av lokalt ursprung med likvärdiga egenskaper och uttryck som den historiska putsen från 1760-talet. Målet med projektet var att identifiera kalkbrott och kalksten, att ta fram en mila och en bränningsprocedur samt ett förslag till släckningsprocedur, samt att pröva bränning och släckning i full skala.

 

 

Nätverk för traditionell kalkframställning

Kontakt: Jonny Eriksson

2012 tog Hantverkslaboratoriet initiativet till en träff med de aktörer i Sverige, Danmark och Norge som har erfarenhet av hantverksmässig kalkframställning eller praktiskt utvecklingsarbete inom historiska kalkputser.

Ett nätverk bildades. Nätverkets medlemmar har träffats ett antal gånger i seminarier. På seminarierna får de olika deltagarna presenterade sina verksamheter och projekt pågående utvecklingsarbeten. Seminarierna får gärna innehålla praktiska moment, exempelvis släckning eller användning av materialet.