Göteborgs universitet
Bild
Tabeller och cirkeldiagram

Publikationer

Här hittar du CRA working papers och länkar till andra publikationer inom regional analys.

CRA Working papers

Martin H och Martin R (2021) The role of demand for regional development – Green transformations in the food industries in Scania and VärmlandCRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2021:2

Åkerman N (2021)  What is a business model and what’s in it
for regional development?
 CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2021:1

Henning M och Boström Elias J (2020) Den regionala arbetsdelningens anatomi – Perspektiv från yrken, branscher och funktionerCRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2020:1

Henning M, Jakobsson J, Johannesson E (2019) Kompetenser för industri i omvandling. Utmaningar och strategier i nya kompetenslandskap. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2019:1

Alvstam C-G, Henning M, Ivarsson I, Nakamura R, Yakob R (2019) Strategiskt förnyelsearbete inom svensk industri. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2019:3

Ismail M (2019) Technological developments reshape the future of labour market skills in Sweden. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2019:2

Lorentzon S (2017) Höghastighetståg – introduktion i utomeuropeiska länder. Geografiskt perspektiv. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2017:2

Henning M, Boström Elias J, Jakobsson J, Lavén F (2017) Kompetenslandskapets omvandling mot industri 4.0 - Långsiktiga perspektiv på kompetensbehovet inom industri och industrinära tjänster i Västra Götaland. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2017:1

Enflo K, Henning M och Wennergren Nousiainen M (2016) Urbanisering och ekonomisk utveckling. En översikt över debatten och forskningsmiljöer i Sverige. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2016:5

Lorentzon S (2016) HÖGHASTIGHETSTÅG – FÖRUTSÄTTNINGAR I SVERIGE. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2016:4

Lorentzon S (2015) Production and consumption of energy in the Nordic region – a competitive international perspective. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2015:1

Henning M (2014) Evolutionary dynamics of local economic structures after the Second Industrial Revolution. Industry paths in Swedish cities 1900-1965. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2014:4 (printed version available on request from author).

Lorentzon S (2014) The introduction of new ICT and location of headquarters of MNCs – a Swedish perspective. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2014:3

Fransson U (2014) Entreprenörskap i Västra Götalandsregionen – exemplet IT. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2014:2

Lorentzon S (2014) Containerization of the Baltic Sea – a competitive perspective; inspired by challenges of rivalry and interchange between the gateways of Kattegatt/The Sound and Gdansk Bay. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2014:1

Lorentzon S (2013) VÄSTRA GÖTALANDS KONKURRENSKRAFT I SKANDINAVISKT PERSPEKTIV – energiproduktion i Norge som drivkraft. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2013:1