Länkstig

Multipel skleros

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk och degenerativ sjukdom i det centrala nervsystemet. Vårt mål är att finna biomarkörer för bättre diagnostik, prognos och för utvärdering av behandling.

Vår forskning

Multipel skleros (MS) är en inflammatorisk och degenerativ sjukdom som skadar centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och ryggmärgen.

Sjukdomsaktivitet och behandlingseffekter monitoreras vanligtvis kliniskt och med magnetkamera (MRI).

Våra tidigare studier har visat att koncentrationen av biokemiska markörer i cerebrospinalvätska och blod, kan användas för prediktion och utvärdering av behandlingseffekter.

Vi undersöker nu nya metoder för mätning av neurodegeneration (förtviningen av nervsystemet) såsom:

  • syntetisk MRI (hjärnvolym), och
  • optisk coherence tomografi (mätning av retinala nervfiberlagret).

Vi studerar dysregleringen av immunsystemet vid MS och hur farmakologisk interventioner påverkar detta.

Mål

Vårt mål är att finna tidiga prediktiva biomarkörer som underlag för val av terapi samt att förbättra utvärderingen av behandlingseffekter. 

Gruppmedlemmar

Jan Lycke, professor, forskargruppsledare
Markus Axelsson, docent
Helen Farman, postdoc
Anna Nordinpostdoc
Firoozeh Amirbeagi, med dr
Clas Malmeström, med dr
Lenka Novakova Nyrén, med dr

Doktorander

Magnus Johnsson
Igal Rosenstein
Sofia Sandgren

Forskningssjuksköterskor

Anne Frandsen Brandt
Lena Silberberg
Stefanie Unger