Bild
Två forskare tittar på fisk i en behållare.
Foto: Josefin Bergenholtz
Länkstig

Molekylär kognition

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Forskningen i gruppen för molekylär kognition innefattar molekylära och cellulära mekanismer för minne och inlärning, signalvägar som ligger till grund för minnesstörningar och neurodegeneration vid Alzheimers sjukdom och mikroglias roll vid Alzheimers sjukdom. Vi arbetar även med utvärdering av välfärdsparametrar för zebrafiskar och etablering av riktlinjer för hållning av zebrafiskar.
I samarbete med Uppsala universitet undersöker vi hur genen quaking bidrar till sjukdomsutvecklingen vid schizofreni och andra psykiatriska sjukdomar.
I projektet neuronala nätverk för socialt beteende studerar vi de molekylära signalvägar och transmittersystem som ligger till grund för autism.

Aktuellt

Nyheter

Studenter behövs!

Välkommen att höra av dig till oss, vi söker ständigt nya medarbetare. Just nu ser vi gärna studenter till det nya EU-projektet ViCoZe och projektet om välfärdsparametrar för zebrafiskar. Läs mer om vår forskning nedan och kontakta forskargruppsledare Petronella Kettunen med din ansökan.

Foto: Josefin Bergenholtz

Pågående forskningsprojekt

Molekylära och cellulära mekanismer för minne och inlärning

Vi studerar de molekylära och cellulära händelser som ligger till grund för inlärning. I dessa studier använder vi oss av zebrafisken (Danio rerio) och kombinerar transgena och molekylära metoder och beteendeexperiment med mikroskopiska avbildningar av strukturer i nervsystemet.

I ett nystartat projekt, ViCoZe, finansierat av EU/Horizon 2020 kommer vi att undersöka komplexa former av inlärning i zebrafisken för att förstå var i hjärnan minnesprocesserna sker och vilka molekylära signalvägar som är involverade.

Delprojektet FISHDOPA finansierades 2016 – 2018 av FP7/EU via ett Marie Skłodowska-Curie-anslag. Projektet har fokuserat på att förstå dopamins roll i inlärning i belöningssystemet i zebrafisken, läs gärna Europeiska kommissionens artikel i länken till höger.

Signalvägar som ligger till grund för minnesstörningar och neurodegeneration vid Alzheimers sjukdom

Vi är intresserade av att förstå hur den Alzheimers-relaterade peptiden beta-amyloid förhindrar bildandet av minnen. Vi studerar också processerna för beta-amyloid-medierad neurodegeneration i zebrafiskyngel och arbetar med att utveckla metoder för läkemedelsutveckling. Detta projekt har fått finansiering från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

Parallellt med studierna i zebrafisken studerar vi även hur kognitiv nedsättning utvecklas hos patienter. Gothenburg MCI (Mild Cognitive Impairment) study startades 1999 och har samlat nära tusen friska personer och patienter med minnesproblem och följt dem över tid. Vi använder oss av genetik, biomarkörer, hjärnavbildningsdata och psykologiska testdata för att förstå hur kognitiv nedsättning uppkommer.

Mikroglias roll vid Alzheimers sjukdom

I våra mikroskopiförsök har vi möjlighet att följa dynamiken hos mikroglia, d.v.s. immuncellerna i hjärnan. På så sätt hoppas vi öka vår förståelse av nedbrytningen av amyloid beta och hur inflammation är involverad i Alzheimers sjukdom. Detta projekt har fått finansiering från MoRE (Mobility for Regional Excellence), Västra Götalandsregionen.

Vi använder även genetisk analys, neuropatologi och biomarkörstudier för att förstå hur hjärnans inflammationsceller bidrar till kognitiva sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom och vaskulära kognitiva sjukdomar. Detta projekts stöds bland annat av ett ALF-anslag från Västra Götalandsregionen.

Delprojektet INFLAMM-ALZ finansierades 2016 – 2018 av Horizon2020/EU för att öka förståelsen av hur mikrogliaceller interagerar med beta-amyloid, läs gärna Europeiska kommissionens artikel i länken till höger.

Bild
Foto: Josefin Bergenholtz

Utvärdering av välfärdsparametrar för zebrafiskar och etablering av riktlinjer för hållning av zebrafiskar

I detta projekt med stöd från Formas (2019 – 2022) kommer vi att föda upp och hålla zebrafiskar under olika förhållanden och mäta olika välfärdsmarkörer hos dem. På så sätt kan vi lära oss mer om vilka förhållanden som behövs för god välfärd hos zebrafiskarna. Vårt mål är att sammanställa riktlinjer för hur zebrafiskar ska hållas eftersom sådana idag saknas.

Translationella studier av genen quaking

I samarbete med Lina Emilsson och Elena Jazin vid Uppsala universitet undersöker vi hur genen quaking bidrar till sjukdomsutvecklingen vid schizofreni och andra psykiatriska sjukdomar. Vi kombinerar försök i zebrafisken med analyser i människan.

Neuronala nätverk för socialt beteende

I samarbete med Lars Westbergs grupp vid Sahlgrenska Akademin studerar vi de molekylära signalvägar och transmittersystem som ligger till grund för socialt beteende och autism. Detta projekt har finansiering från Vetenskapsrådet.

Foto: Josefin Bergenholtz

Medlemmar

Petronella Kettunen, docent, forskargruppsledare

Dr. Alexis Buatois, Marie Skłodowska-Curie-fellow
Dr. Jakob Näslund, anknuten forskare
Dr. Madelene Åberg Andersson, anknuten forskare
Dr. Caroline Hansson, anknuten forskare

Francesco Locatelli, masterstudent i neurovetenskap (University of Trieste, Italien)
Ada Jentze, masterstudent, cell och moleculärbiology (University of Jyväskylä, Finland)
Pouyan Vahid Roudsari, masterstudent, Apotekarprogrammet
Emina Cerkez, masterstudent, Apotekarprogrammet

Tahira Irum, masterstudent, folkhälsovetenskap
Camilla Chuang, amanuensstudent (läkarprogrammet) med stöd från Sahlgrenska Akademin
Sadaf Timori, amanuensstudent (läkarprogrammet) med stöd från Sahlgrenska Akademin

Adrian Ekehorn Gimdal, forskningsassistent
Emir Basic, forskningsassistent
Geoffrey Aliti, djurvårdare

Finansiärer

Vår forskning görs möjlig tack vare medel från våra finansiärer. Våra huvudfinansiärer är

  • ALF
  • Formas
  • Vinnova
  • Horizon
  • Marie Curie
  • Grass