Länkstig

Klinisk strokeforskning

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Klinisk strokeforskning belyser frågeställningar kring riskfaktorer för stroke, prehospital vård, akut behandling, sekundärprofylax, samt långtidsprognos vad gäller återinsjuknande i vaskulära händelser och funktionsnedsättning efter stroke. Det övergripande syftet är att generera kunskap som kan bidra till bättre och mer effektivt omhändertagande i hela strokevårsdkedjan, från akut insjuknande till livet efter stroke. Aktuella projekt har fokus på prehospitalt omhändertagande, trombektomi och intravenös trombolys vid ischemisk stroke, stroke som drabbar yngre, cerebral ventrombos och intracerebral blödning.

Gruppmedlemmar

Forskargruppsledare:

Katarina Jood
Lars Rosengren

Forskare:

Annika Nordanstig
Petra Redfors
Hans Samuelsson
Turgut Tatlisumak

Forskningsassistent:

Judith Klecki

Forskarstuderande:

Lukas Holmegaard
Erik Lindgren
Malin Woock

Professor emeritus:

Christian Blomstrand