Länkstig

Klinisk strokeforskning

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Klinisk strokeforskning syftar till att bidra med ny kunskap som kan optimera omhändertagandet i hela strokevårdkedjan, från akut insjuknande till livet efter stroke. Vi utför huvudsakligen observations- och registerbaserade studier, men även interventionella studier och samarbetar med andra i studier om biomarkörer vid stroke. Vi har även ett nära samarbete med interventionell neuroradiologi i studier om akutbehandling vid stroke och deltar kontinuerligt i nationella och internationella multicenterstudier.

Forskningens huvudsakliga inriktningar utgörs av akademiska studier kring 1) prehospital vård och akutbehandling, 2) karotisstenos, 3) cerebral sinusventrombos och andra typer av stroke som drabbar yngre, samt 4) långtidsprognos.

Gruppmedlemmar

Forskargruppsledare

Katarina Jood
Elias Johansson

Forskare

Erik Lindgren
Annika Nordanstig
Petra Redfors
Lars Rosengren
Hans Samuelsson
Turgut Tatlisumak

Doktorand

Lukas Holmegaard
Malin Woock

Forskarförberedande studier

Alva Kjellberg
Robin Molander
Emma Roustaei

Forskningssköterska

Magdalena Hagelberg
Jeanette Kristensson Pallotta
Zoë Oberli

Professor emeritus

Christian Blomstrand