Länkstig

Hot och hat mot journalister

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2012 - pågående
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet

Kort beskrivning

I projektet hot och hat mot journalister undersöks trakasserier av svenska journalister.

Bakgrund

Digitaliseringen har ökat journalisters synlighet och nåbarhet. Digitaliseringen har också inneburit att så kallade hatkulturer vuxit fram på nätet. Journalister som profession är en av de mer utsatta grupperna, liksom politiker och kulturarbetare.

Den första studien vid JMG av trakasserier genomfördes under 2012 och visade att en knapp tredjedel av de svenska journalisterna varit utsatta för hot och att 80 procent hade fått nedsättande kommentarer. Trakasserierna skedde främst via digitala kanaler.

Sedan dess har JMG genomfört undersökningar vart tredje år och kartlagt situationen för journalister i Sverige. 

Forskningsfrågor

I projektet Hot och hat mot journalister undersöks hur trakasserier av  journalister tar sig uttryck. Några av de centrala forskningsfrågorna är:

  • Hur utbrett är trakasserier riktade mot journalister?
  • Vad är det som utlöser trakasserier?
  • Vilka demokratiska och arbetsmiljömässiga konsekvenser får trakasserierna?

Undersökningar

Den första undersökningen genomfördes 2012 vid JMG inom ramen för Journalistpanelen. Se resultaten från de olika undersökningarna i nyhetsbreven:

Dessutom genomfördes en undersökning 2017 i samarbete med kulturdepartementet:

 

Vill du också vara med i Journalistpanelens undersökningar?