Länkstig

Plast och bekämpningsmedel i jordbruksmark - En farlig kombination för grundvattensystem och dricksvattenförsörjning över hela världen?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2023 - pågående
Projektägare
Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Kort beskrivning

Plast finns överallt omkring oss och finns i nästan alla föremål som vi använder dagligen. Den världsomspännande plastproduktionen har ökat dramatiskt under de senaste tre decennierna och överstiger för närvarande 322 miljoner ton per år. På grund av felaktig hantering hamnar 25 procent av den årligen producerade plasten (80,5 miljoner ton) i miljön och gör plast till en global miljöförorening. Målet med detta projekt är att bestämma plastpartiklars rörlighet i jordbruksjordar och hur de bidrar till transport av bekämpningsmedel till underliggande grundvattensystem och dricksvattentillförsel.