Länkstig

Artificial groundwater recharge – A shortcut for harmful poly- and perfluoroalkyl substances (PFASs) into groundwater systems and drinking water supplies – Can we avoid this?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Kort beskrivning

Nya föroreningar i akvatiska system är ett allt större problem och av betydelse för Naturvårdsverket, som har som mål att tillhandahålla rent dricksvatten och en giftfri miljö. Polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är en grupp av cirka 5 000 långlivade föroreningar som finns i en mängd olika produkter och som kan orsaka allvarliga långtidseffekter på hälsan vid ett dagligt intag. Syftet med detta projekt är att förstå hur PFAS-ämnena kommer in i grundvattensystemen och dricksvattenförsörjningen.