Länkstig

Lena Andersson

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
K312
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Lena Andersson

Socionom, medicine doktor i socialmedicin, fil.mag socialt arbete, universitetslektor, docent. Disputerade 2006 vid enheten för socialmedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet med avhandlingen Regional differences in disability pensions and sickness absence with psychiatric diagnoses in Sweden and Norway 1980-2000. The influence of demography and access to psychiatric health care. Mina forskningsområden rör global hälsa, tillgång och barriärer till vård, migration, papperslösas hälsa och sociala situation, psykisk ohälsa, social utveckling, rätten till hälsa.

Medlem i: Centrum för Global Migration, Göteborgs Universitet.

Forskningsprojekt:

  • Towards sustainable social development: Strengthening social work education, research and practice in Rwanda (Sida).
  • Hälsa och ohälsa hos papperslösa migranter i Sverige (Vetenskapsrådet).
  • Barriers to health care and the right to health for persons with mental illness in South Africa: How can access and the right to health be improved? (Sida)

Leder forskargruppen Global social utveckling, psykisk hälsa och mänskliga rättigheter i ett livsförloppsperspektiv, en interdisciplinär forskargrupp med fokus på frågor som rör hälsa, social development goals (SDGs) och mänskliga rättigheter i Sverige och Global South.

Web sida: https://www.gu.se/forskning/gpm

Undervisar på International Master in Social Work and Human Rights, Master of Global Health och på Socionomprogrammet. Har undervisat på utländska lärosäten; School of Public Health, School of Social Welfare, University at Albany, USA. Department of Nursing, Nelson Mandela University, Port Elisabeth, Syd Afrika. Hanoi Medical University, Hanoi, Vietnam. Faculty of Health Promotion, Rajarata University, Sri Lanka. Department of Nursing, Aga Kahn University Pakistan. Review uppdrag för bl a Int. Social Work, Scandinavian Journal of Public Health, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, British Journal of Psychiatry, Transcultural Psychiatry. Finns på Research Gate och LinkedIn.