Länkstig

Lena Andersson

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
K312
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Lena Andersson

Socionom, medicine doktor i socialmedicin, fil.mag socialt arbete, universitetslektor, docent. Internationell koordinator.

Forskningsområde Mina forskningsområden rör psykisk ohälsa, vårdsökningsprocesser, sociala skillnader i hälsa, migration, hälsopromotion och prevention och global hälsa. Jag disputerade 2006 vid enheten för socialmedicin, Göteborgs universitet med avhandlingen Regional differences in disability pensions and sickness absence with psychiatric diagnoses in Sweden and Norway 1980-2000. The influence of demography and access to psychiatric health care.

Min forskning fokuserar på: ◾Psykisk ohälsa ◾Papperslösa migranters hälsa ◾Global hälsa◾Vårdsökningsbeteenden och hälsosystem ◾Barriärer till vård ◾Rätten till hälsa

Pågående forskningsprojekt

◾Hälsa och ohälsa hos papperslösa migranter. Vetenskapsrådet 521-2012-2927

◾Barriers to health care and the right to health for persons with mental illness in South Africa: How can access and the right to health be improved? Sida SWE-2010-226

◾HIV, adherence and mental health. Health Economics and HIV/AIDS Research Division (HEARD), South Africa

Medlem i forskargruppen Psykisk hälsa i ett livsförloppsperspektiv (PHIL) en interdisciplinär forskargrupp för forskning om psykisk hälsa. Forskningsfältet rör psykisk hälsa i relation till livsvillkor på individ, grupp och samhällsnivå samt dess relation till vård och behandling. Vårt forskningsfokus spänner över hela livsförloppet i relation till uppväxtvillkor, relationers betydelse, jämställdhet, sociala nätverk/kapital, normer, förtryck, utanförskap och våld, till institutioners betydelse och samhällets ansvarsområden med hälsopromotion, prevention och vårdtillgång.

https://www.gu.se/forskning/psykisk-halsa-i-ett-livsforloppsperspektiv-…

Jag föreläser inom mina forskningsämnen och har utvecklat nya kurser och pedagogiska moment. Undervisar på International master in Social work and Human Rights, på master of Global Health programmet, främst på kurs Health Promotion and Prevention, samt på socionomprogrammet.

Jag har undervisat på utländska lärosäten; School of Public Health samt School of Social Welfare, University at Albany, USA, Department of Nursing, Nelson Mandela University, Port Elisabeth, Syd Afrika, Hanoi Medical University, Hanoi, Vietnam, Faculty of Health Promotion, Rajarata University, Sri Lanka.

Review uppdrag för bl a Int. Social Work, Scandinavian Journal of Public Health, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, British Journal of Psychiatry, Transcultural Psychiatry. Finns på Research Gate och LinkedIn.