Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Linda Lane

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
K204
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Linda Lane

Linda Lane är universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete. Hon är dessutom verksam som lärare och handledare vid Centrum för Europa Studier och Institutionen för Globala Studier.

Linda Lane disputerade 2004 vid Göteborgs universitet på avhandlingen Trying To Make A Living, Studies in the economic life of women in interwar Sweden. En ekonomisk-historisk studie av kvinnors försörjningsmöjligheter under mellankrigstiden. I avhandlingen presenteras och diskuteras kvinnornas försörjningsstrategier utifrån ett genus- och klassperspektiv.

Lane har haft uppdrag som inbjuden presentatör på bl.a. se2009.eu., High Level Meeting of the Permanent Intergovernmental Group l’Europe de l’Enfance och Small nations and regions in the fight against poverty in Europe, The Poverty Alliance.

Hon har också haft i uppdrag att utvärdera utbildningsinsatser för Göteborgs Stad (2007) samt uppdragit att tillsammans med Prof. Margareta Bäck-Wiklund utarbeta ett förslag till en handlingsplan för Göteborgs universitets föräldrapolicy (2010).

Forskningsintresse Linda Lanes forskning fokuserar på människors strategier för att få flera världar; familjens, samhällets och yrkeslivets världar - att fungera i det i vardagliga livet. Det som brukar kallas "livspusslet".

Avslutade forskningsprojekt Mellan 2006-2009 arbetade Lane i forskningsprojektet QUALITY – Quality of Life in a changing Europe, 6th FP EU projekt vars mål var att insamla och analysera komparativa data om medborgarnas välbefinnande och livskvalitet i 8 Europeiska länder.

Pågående forskning Den pågående forskningen inriktas mot livspusslet och livskvaliteten med inriktning mot lågutbildade och låginkomsttagare och marginaliserade gruppers tillgång till arbetsmarknaden.

Undervisning Kursansvarig för masterskursen ”Social Europe”, International Masters in European Studies vid Centrum för Europa studier och kursen ”Fattigdom och försörjningsfrågor” på socionomprogrammet, Institutionen för socialt arbete. Undervisning inom ämnen som socialpolitik, välfärdspolitik och socialt arbete, Sveriges välfärdstads historia och EU:s familjepolitik samt handledningsuppdrag och examination av kandidat- och mastersuppsatser.

Publikationer Lane har publicerat, ensam eller tillsammans med andra, bokkapitel om genus, familj och familjepolitik, arbete och livskvalitet. Kommande publikationer 2012: Lane, L. & Mahdi, H., Fanon revisited: Race, Gender and Coloniality in The Melanin Millennium: Skin Color as the 21st Century International Discourse (Springer).