Bild
Man cyklar
Foto: Beatrix Algurén
Länkstig

Identifiering och förebyggande av skador och överbelastningsskador bland cyklister

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Kort beskrivning

Projektets övergripande mål är att öka kunskapen om och förståelsen för mekanismen för skador och överbelastningsskador bland cyklister, inklusive riskfaktorer för cykelolyckor, i syfte att utveckla förebyggande strategier - både på individnivå och på transport- och stadsplaneringsnivå.
I linje med de globala ansträngningarna för hållbar utveckling och Agenda 2030 där aktiv transport - inklusive cykling - har fått en central roll för att främja fysisk aktivitet samtidigt som utsläppen från motoriserad trafik minskas för att öka hälsa och välbefinnande, har cykling ökat i popularitet. I Sverige har dock antalet cyklister som dödas per personkilometer rapporterats vara fem gånger högre än för bilister. Likaså kan förekomsten av överbelastningsskador bland cyklister vara så hög som 85 %.