Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Beatrix Algurén

Universitetslektor

Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Studierektor

Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Beatrix Algurén

Bakgrund

Beatrix Algurén har en multidisciplinär och internationell bakgrund som idrottsvetare med fokus på hälsopromotion och rehabilitering, folkhälsovetare och epidemiolog så som legitimerad fysioterapeut. Hon är verksam som universitetslektor på institutionen för kost- och idrottsvetenskap sedan 2013.

Forskningsintressen

Hennes forskningsintresse inom välbefinnande, hälsopromotion och kvalitetsförbättring är bredd och utgår från ett bio-psyko-socialt perspektiv på hälsa. Hon disputerade 2010 vid Hälsohögskolan Jönköping med avhandlingen Functioning after stroke – an application of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF, WHO). Gemensamma nämner av hennes forskningsintressen är personcentrering, skapande av meningsfulhet och intrinsisk motivation för hållbara förändringar med hänsyn till systemens komplexitet.

Hennes expertis i WHO:s ICF hjälper att kunna systematisera och strukturera de mångfacetterande faktorer som påverkar välbefinnande utifrån en helhetssyn med en enhetlig och standardiserad multidisciplinär terminologi. Hon ingår i temaforskargruppen Hälsopromotion, SCoPE vid institutionen och i forskarmiljön IMPROVE på Hälsohögskolan i Jönköping. Praktiknära forskningsdesign präglar hennes två senaste forskningsprojekt.

Pågående forskningsprojekt

Ett projekt handlar om utveckling av personcentrerad dokumentation och uppföljning (PDU) och ingår i Famnas testbädd för personcentrerad vård och omsorg som är delfinansierad av Vinnova. PDU är i första hand ett arbetssätt. Det strukturerade arbetet med stöd av ICF syftar till att skapa möjligheter för individen att vara i centrum och vara medskapande av sin egen vård och omsorg i alla delar, såsom kartläggning, planering, genomförande och uppföljning. Ett salutogent förhållningssätt flyttar fokus från problem till individens resurser.

Det andra projekt handlar om utvärdering av statens satsningen på nationella kvalitetsregister och dess effekt på kvalitetsutveckling för vård och omsorg som är finansierad av Sveriges Kommuner och Regioner. Utgångspunkt är ett ehälso perspektiv med kvalitetsregister som ett digitalt informationssystem.

Annan aktuell forskning är kopplat till hennes undervisning och handlar bland annat om lärande för hållbar utveckling, rörelselärans betydelse för ”Idrott och Hälsa”- lärare, tvärdisciplinära jämförelse av träningslära, hälsopromotion och kvalitetsförbättring.

Andra projekt som hon arbetar med:

Avslutade forskningsprojekt

Tidigare forskning handlade bland annat om utveckling av så kallade ICF Core Sets vid ICF Research Branch, a cooperation partner within the WHO Collaborating Centre for the Family of International Classifications in Germany (at DIMDI).

Undervisning och handledning

Beatrix är programledare för Hälsopromotionsprogrammet i idrottsvetenskap. Undervisningsområden omfattar främst hållbar utveckling och fysisk aktivitet, hälsopromotivt förhållningssätt och rörelselära för idrott och hälsa.