Länkstig

Beatrix Algurén

Universitetslektor

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Viceprefekt

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Beatrix Algurén

Bakgrund

Beatrix Algurén är docent i idrottsvetenskap på Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI). Hon har en multidisciplinär bakgrund som idrotts- och folkhälsovetare, epidemiolog och fysioterapeut. Mellan 2021 och 2023 var hon studierektor för idrottsvetenskap på grund- och avancerad nivå, sedan halvårsskiftet 2023 är hon vice-prefekt för utbildning. Beatrix undervisar i Health promotion program, lärarprogrammet Idrott och Hälsa samt i Sport Science Master. Hon har tidigare även arbetat som universitetslektor på Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare i masterutbildning Kvalitetsförbättring och ledarskap.

Forskningsintressen

Hennes forskningsintresse handlar om välbefinnande, hälsopromotion fram för allt genom främjande av fysisk aktivitet, och skadeprevention och rehabilitering och utgår från ett bio-psyko-socialt perspektiv på hälsa och förståelse av de mångfacetterade determinanter och deras samspel. Hon disputerade 2010 vid Hälsohögskolan Jönköping med avhandlingen Functioning after stroke – an application of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF, WHO).

Beatrix är medlem i forskningsgruppen Hälsopromotion, och SCoPE vid IKI och i forskarmiljön IMPROVE på Hälsohögskolan i Jönköping.

Nyckelord Hälsa och välbefinnande, personcentrering, fysisk aktivitet, idrott, hälsopromotion, barn och ungdomar, rörelseförståelse, lärande nätverk, instrumentutveckling, innovation, cykling, skadeprevention, hållbar utveckling, förändringsprocesser, systemtänk, mixed-methods, följeforskning

Pågående forskningsprojekt

Skadeprevention inom cykling

Hur behåller vi ungdomarna kvar inom idrotten?

Hälsofrämjande skola

Rörelselära för Idrott och Hälsa

Avslutade forskningsprojekt

Utveckling av ett internationellt standard set av hälsoutfalls indikatorer för barn och ungdomar (0-24 år). International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM, https://www.ichom.org/)

Utveckling av ett personcentrerad hälsofrämjande arbetssätt och ett digitalt dokumentations- och uppföljningsverktyg inom social omsorg (Vinnova-Innovationsprojekt i samarbete med Famna, Bräcke Diakoni och Alkit Communication; PDU)

Kvalitetsregister och dess användning för bättre vård utifrån ett ehälso-perspektiv (School of Health Sciences, Jönköping University; Sveriges Kommuner och Regioner)

Information i patient-rapporterade instrument och i kvalitetsregister inom kardiovaskulära området - ett personcentrerat perspektiv (Cesar network vid Linköpings universitet, https://liu.se/forskning/cesar-network)

Utveckling och implementering av internationella kvalitetsstandard set för olika funktionstillstånd utifrån Världshälsoorganisationens klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (ICF Research Branch, https://www.icf-research-branch.org/)