Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hannah Helgegren

Doktorand

Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Hannah Helgegren

Hannah Helgegren är anställd som doktorand i kostvetenskap vid Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap.

Hon är legitimerad dietist sedan 2004 och arbetar vid Barnöverviktsenheten i Region Skåne jämsides med sin tjänst vid Göteborgs universitet. Hon är sedan år 2019 specialist med inriktning obesitas barn.

Hannahs avhandlingsarbete syftar till att utveckla och utvärdera nya tillvägagångssätt för att öka intaget av grönsaker och frukt hos mellanstadiebarn, och samtidigt beskriva tankar, uppfattningar och förklaringsmodeller som barn och föräldrar har kopplade till grönsaker och frukt. Fokus ligger i första hand på barnen och deras familjer i sin hemmiljö. Rekrytering till studierna sker i Skåne, dels från mellanstadieskolor (normalpopulation) samt dels barn som går i behandling för övervikt (obesitas).

I arbetet ingår

  • Intervjuer med barn och deras föräldrar där materialet bland annat analyseras med en fenomenografisk ansats.
  • Utveckling av ett nytt pedagogiskt verktyg för grönsaks- och fruktkonsumtion som kan användas av föräldrar och barn. "En Handfull Färg".
  • ”En handfull färg” testas i en randomiserad kontrollerad studie där 160 familjer planeras att delta. En stor del av datainsamlingen sker med hjälp av kameran i familjernas mobiltelefoner.

Hannahs forskningsintresse inkluderar även föräldrastöd och sensorikövningar, vilket förhoppningsvis framtida studier kommer att innehålla.

Huvudhandledare är professor Christel Larsson vid Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap. Bihandledare är professor Anna Winkvist vid Avdelningen för Klinisk Nutrition vid Sahlgrenska Akademin.