Länkstig

Wolfgang Weiser

Doktorand

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Wolfgang Weiser

Som en del av forskarskolan SMOVE (Sustainable Movement Education) ligger intresset och relevansen för mitt doktorandprojekt i att beskriva befintligt arbete med rörelse i skolan idag, att relatera detta till olika rörelsekoncept och kulturer samt att använda projektets resultat för att bidra till förbättring av eftersatta områden inom lärarutbildningen.

Forskarskolan SMOVE (Sustainable Movement Education)https://www.gih.se/om-gih/organisation/institutioner/institutionen-for-rorelse-kultur-och-samhalle-rks/utbildning-pa-forskarniva-rks/forskarskolan-smove-sustainable-movement-education