Länkstig

Föräldrar över gränser

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Forskningsprojektet har fokus på ensamkommande barn och deras transnationella föräldrarelationer. Avhandlingen syftar till att belysa hur relationen mellan ensamkommande barn och deras föräldrar kan se ut, hur föräldrarna utövar sitt föräldraskap och på vilket sätt socialtjänsten tar hänsyn till dessa familjers specifika förutsättningar.