Breadcrumb

Parents across borders

Research project
Active research
Project period
2019 - ongoing
Project owner
Department of social work

Short description

Forskningsprojektet har fokus på ensamkommande barn och deras transnationella föräldrarelationer. Avhandlingen syftar till att belysa hur relationen mellan ensamkommande barn och deras föräldrar kan se ut, hur föräldrarna utövar sitt föräldraskap och på vilket sätt socialtjänsten tar hänsyn till dessa familjers specifika förutsättningar.