Länkstig

Fem SCCR-forskare får bidrag från VR 2021

Publicerad

Carén, Forssell-Aronsson, Guibentif, Ståhlberg och Wiel får alla forskningsmedel från Vetenskapsrådet inom utlysningen för medicin och hälsa 2021.

Forskare på Göteborgs universitet får totalt 195 miljoner kronor från Vetenskapsrådet inom utlysningen för medicin och hälsa 2021.

Fem av SCCRs forskare är bland de som får forskningsbidrag i detta års stora utlysning:

Etableringsbidrag

Carolina Guibentif

Singelcellanalys av hematopoes under fosterutveckling hos däggdjur – nya in vitro modeller av barnleukemi
SEK 6 000 000

Clotilde Wiel

Definiera nya faktorer som driver lungcancer progression via metabol profilering av den åldrande metastatiska miljön
SEK 6 000 000

Projektbidrag

Helena Carén

Höggradiga hjärntumörer – fokus på cancerstamceller
SEK 5 200 000

Eva Forsell-Aronsson

Molekylär radionuklidterapi (MRNT) av neuroendokrina tumörer och bröstcancer: Nya behandlingsstrategier
SEK 4 800 000

Anders Ståhlberg

Riktade behandlingar och behandlingsövervakning i FET-sarkom
SEK 4 800 000


Ta del av hela listan över projekt på Göteborgs universitet, som får anslag från vetenskapsrådet inom utlysningen för medicin och hälsa 2021.