Göteborgs universitet

Kontaktinformation

HDK-Valand – Högskolan för konst och design (Göteborgs universitet)

Tarja Karlsson Häikiö, Professor i visuell och materiell kultur, Projektledare forskarskolan 
tarja.haikio@hdk.gu.se

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (Konstfack)

Fredrik Lindstrand, Professor i medieteori med inriktning mot bildpedagogik
Fredrik.Lindstrand@konstfack.se

Institutionen för data- och systemvetenskap (Stockholms universitet)

Patrik Hernwall, Docent i pedagogik och i medieteknik
hernwall@dsv.su.se

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (Stockholms universitet)

Catrine Björck, Lektor i ämnesdidaktisk, inriktning bild
catrine.bjorck@hsd.su.se