Göteborgs universitet
Bild
Fyra personer i en verkstadsmiljö
Foto: Konstfack

Studier

Både bild och slöjd är kunskapsområden där det behövs mer forskning och utveckling. Forskarskolan syftar till utveckling av relevanta kunskapsområden, från förskolan till gymnasiet.

Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik fokuserar på skolforskning och utvecklandet av virtuell, visuell och materiell kultur samt handlingsburen kunskap riktad till lärande inom förskolans och skolans bild- och/eller slöjdpraktiker.

Exempel på tematiker inom bildpedagogik och slöjdpedagogik är bilddidaktik, slöjddidaktik, digital teknik, användandet av digitala redskap och multimodala resurser, estetiska och handlingsburna lärprocesser och hållbar utveckling är alla i behov av didaktisk utveckling.

Forskarskolan betonar utvecklingen av undervisnings- och bedömningsmetoder relaterade till för ämnena aktuella och relevanta teoretiska perspektiv.

En licentiatexamen öppnar upp för flera karriärvägar för bild- och slöjdlärare.

Studierna genomförs på 50 % under 4 år. Studierna kommer att genomföras genom kurser (delvis på distans) samt campusförlagda symposier.  Forskarskolans huvudsakliga språk är svenska men viss undervisning kan komma att bedrivas på engelska.

Finansiering

Forskarskolan riktar sig till lärare och förskollärare som har anställning hos skolhuvudman. Lärare/förskollärare som blir antagen till forskarskolan behåller sin anställning under studietiden.

Finansiering kan skötas av exempelvis skolhuvudman, organisation eller stiftelse eller motsvarande. Det innebär att du skall ha finansierad lön motsvarande 50 % under din forskningstid.

Examen

Den licentiatexamen som är aktuella för de antagna är: Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap (HDK-Valand/Konstfack)