Bild
Banner
Länkstig

Demokrati, kultur och konstarternas pedagogik - Ung i en utmanande tid

Forskning
Kultur & språk

Onsdagen den 24 april äger symposiet Demokrati, kultur och konstarternas pedagogik - Ung i en utmanande tid rum på Världskulturmuseet i Göteborg. Symposiet behandlar barn och ungas rätt till att på ett meningsfullt sätt delta i samhället och ha tillgång till konst, kultur, kulturarv och utbildning.

Föreläsning,
Seminarium,
Utställning,
Workshop
Datum
24 apr 2024
Tid
08:30 - 18:00
Antal platser
110
Kostnad
Gratis

Flyer

I dagens samhälle är det en utmaning att växa upp. Världsläget präglas av bland annat globala klimatutmaningar, en ökande migration, lågkonjunkturer, krig och ekonomiska konflikter. Barns och ungas rättighet till utbildning, konst och kultur är ständigt ifrågasatt av en åtstramningspolitik som värderar ekonomiska mål högre än kulturens bidrag till människans etiska reflektion. I ljuset av detta kan barns och ungas tillträde till konst- och kulturutövning ses som en värdefull tillgång för att värna likvärdiga villkor och rätt till yttrandefrihet. Barn och unga som ges möjlighet till att bli aktörer i konst- och kulturlivet ges också möjlighet att genom konsten höja sina röster och agera för att främja det demokratiska samhället.

Symposiet tar ställning för barn och ungas rätt för att på ett meningsfullt sätt delta i samhället och ha tillgång till konst, kultur, kulturarv och utbildning; rättigheter som är inskrivna i svensk lag genom lagstiftningen av Barnrättskonventionen.

Genom samtal, workshops och seminarier diskuterar konstnärer, designers, lärare, musiker och forskare de komplexa frågorna kring barn och ungas villkor idag genom att förhålla dem till konstnärliga praktiker. Det estetiska skapandet liksom barn och ungas rätt till ett kulturarv, upplevelsen av kulturer och kulturmöten, sinnliga och provocerande konstupplevelser, är nödvändiga erfarenheter som bidrar till att stärka barns och ungas kunskap om sin plats i samhället.

Symposiet arrangeras i ett samarbete mellan forskningsplattformarna Public Life, Arts and Critical Engagement (PLACE) och Educational Research in the Arts (ERA), båda två hemmahörande vid Konstnärliga fakulteten, samt nätverket Barnkulturforskning i Göteborg (BiG) vid Humanistiska fakulteten.

Att delta i symposiet är gratis men registrering krävs.