University of Gothenburg

Center for Health and Performance

Contact information

Postal address
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Box 300
405 30 Göteborg
Visiting address
Hus Idrottshögskolan, Skånegatan 14 B

CHP is located at Skånegatan 14b in the house "Idrottshögskolan".