Göteborgs universitet
Bild
Solförmörkelse över göteborg, tidigt 1900tal.
Länkstig

Konferens 2022: Samverkande visuell forskning

Den 7-8 juni anordnar GPS400 sin andra internationella konferens på Röhsska museet i Göteborg. Temat är samverkande visuell forskning och konferensen sker inom ramen för "GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning", ett sexårigt fakultetsövergripande forskningscentrum som rektor inrättade i april 2019.

Ljudinspelningar av konferensen hittar du här

Vill du lyssna på en specifik panel? Tryck på play och därefter på "de tre strecken" till vänster i mediaspelaren. Där hittar du kapitelindelningar för varje panel.

Navigate to video: Ljudinspelning av dag 1
Video (6:38)
Ljudinspelning av dag 1
Navigate to video: Ljusinspelning av dag 2
Video (6:50)
Ljusinspelning av dag 2

DAG 1 Tisdag 7 juni (på svenska)

09.30–10.00                Registrering och kaffe

10.00–10.05                Välkommen & praktisk information                                          

10.05–11.20                 Panel 1 SAMVERKAN 
Peter K Andersson, HumTank
Terese Anthin, Västra Götalandsregionen
Jenny Björkman, Riksbankens Jubileumsfond  
Marie Demker, Göteborgs universitet 
Cina Gasparini, Higab  
Kim von Hackwitz, Riksarkivet  
Christopher Natzén, Kungliga biblioteket  
Britta Söderqvist, Göteborgs stad 
Moderator: Mats Jönsson, Göteborgs universitet 

11.20–12.00                Paus       

12.00–13.45               Panel 2 MIK: Medie- och informationskunnighet 
Johan Holmberg, Filmpedagogerna
Maarit Jaakkola, Göteborgs universitet  
Fatima Khayari, Svenska Filminstitutet
Kristina Knaving, RISE (Research Institutes of Sweden)
Henrik Krantz, Göteborgsregionen  
Fredrika Lagergren Wahlin, Göteborgs universitet 
Jens Lejhall, Västra Götalandsregionen 
Linda Sternö, Göteborgs universitet 
Martina Wagner, Statens Medieråd
Karolina Westling, Göteborgs universitet 
Moderator: Elena Raviola, Göteborgs universitet 

13.45–13.50                Kort paus

13.50—15.05              Panel 3 Visualisering & kartering 
Roozbeh Behtaji, Göthenburgo  
Anders Dahlgren, Göteborgs universitet
Mats Jönsson, Göteborgs Universitet
Jacob Michelsen, RISE (Research Institutes of Sweden)
Pelle Snickars, Lunds universitet  
Liane Thuvander, Chalmers
Moderator: Mats Björkin, Göteborgs universitet

 15.05–15.30                Paus 

15.30–16.45                 Panel 4 KULTURARV: bruk – utställningar – forskning 
Erik Florin Persson, Stockholms universitet  
Andreas Hagström, Hasselbladstiftelsen  
Marie Hellervik, Göteborgs stadsmuseum 
Karl-Magnus Johansson, Riksarkivet
Fiffi Myrström, Värmlands museum
Brita Planck, Västergötlands museum
Lisa Sputnes Mouwitz, Medicinhistoriska museet i Göteborg   
Moderator: Niclas Östlind, Göteborgs universitet 

16.45–16.50                Kort paus

16.50–18.15                 Panel 5 ABM-SEKTORN: Arkiv – Bibliotek – Museer
Johan Borvén, Göteborgsregionen
Karin Grönvall, Kungliga biblioteket
Katti Hoflin, Västra Götalandsregionen 
Göran Kristiansson, Riksarkivet  
Luitgard Löw, Västergötlands museum
Morgan Palmqvist, UB, Göteborgs universitet
Mathias Rosengren, Svenska Filminstitutet
Britta Söderqvist, Göteborgs stad 
Moderator: Mats Jönsson, Göteborgs universitet

18.15–18.30                Sammanfattning dag 1
Anette Novak, Svenska Filminstitutet

Day 2 Wednesday 8 June (in English)  

08.30–09.00                Registration – Coffee – Welcome – Practical Information

09.00–10.15                  Panel 6: Digital Methods and Tools 
Monica  Billger,  Chalmers  University of Technology
Lars Borin, The National Swedish Language Bank
Love Börjeson, National Library of Sweden
Malte Hagener, Phillips-Universität Marburg
Samantha Hookway, University of Gothenburg 
Nicolas Malevé, University of Lucern  
Pelle Snickars, Lund University 
Fredrik Trella, RISE (Research Institutes of Sweden)
Moderator: Karin Wagner, University of Gothenburg 

10.15–10.45                Break

10.45–12.00               Panel 7: Urbanity and Public Space 
Henric Benesch, University of Gothenburg 
Anders Dahlgren, University of Gothenburg 
Erik Florin Persson, Stockholm University 
Elena Raviola, University of Gothenburg 
Monica Sand, University of Gothenburg
Niclas Östlind, University of Gothenburg 
Moderator: Monica Billger, Chalmers University of Technology

12.00–13.00               Break 

13.00–14.15                 Panel 8 LENS MEDIA: Research – Archiving – Distribution  
Jenny Chamarette, University of Reading
Isabelle Doucet, Chalmers University of Technology     
Mirka Duijn, University of Gothenburg
Malte Hagener, Phillips-Universität Marburg
Eirik Frisvold Hanssen, National Library of Norway 
Christopher Natzén, National Library of Sweden  
Lars-Martin Sørensen, Danish Film Institute  
Louise Wolthers, Hasselblad Foundation 
Niclas Östlind, University of Gothenburg
Moderator: Mats Björkin, University of Gothenburg  

14.15–14.45                Break

14.45–16.00               Panel 9: Collections and Mediations 
Katinka Ahlbom, National Library of Sweden
Eirik Frisvold Hanssen, National Library of Norway
Lova Hagerfors, Swedish Film Institute
Andreas Hagström, Hasselblad  Foundation 
Karl-Magnus Johansson, National Archives   
Martin Reinhart, University of Applied Arts Vienna 
Lars-Martin Sørensen, Danish Film Institute 
Moderator: Niclas Östlind, University of Gothenburg 

16.00–16.30                Break

16.30–17.45                Panel 10: Artistic Visual Practices 
Ignacio Acosta, University of Brighton
Kerstin Hamilton, University of Gothenburg 
Erika Larsson, University of Gothenburg
Nicolas  Malevé, University of  Lucern  
Nina Mangalanayagam, University of Gothenburg
Tyrone Martinsson, University of Gothenburg  
Moderator: Louise Wolthers, Hasselblad Foundation 

17.45–18.15                Summary of Day 2 – Looking Forward 

Vill du delta på konferensen?

Konferensen är öppen och avgiftsfri. Dock är det ett begränsat antal platser. Är du intresserad i att delta vänligen kontakta Miriam Fumarola.

Logotyper till stöttande institutioner