Göteborgs universitet
Bild
En svävande manet

Publikationer

Vetenskapliga publikationer, avhandlingar och rapporter från CeMEB:s medlemmar återfinns på de engelska sidorna.

Populärvetenskapligt om marin evolutionsbiologi

Här listar vi populärvetenskapliga artiklar och filmer om marin evolutionsbiologi, på svenska och engelska.