Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
avslut
Foto: Matthew Waring
Länkstig

ViS: Avslutade projekt

Följande projekt har avslutats inom ramen för ViS

Nätverk kring Kliniskt träningscentrum samt initiering av forskningsprojekt

Initiativ till samverkan om KTCs verksamhet vid respektive lärosäte togs vid workshopen vid Jönköping University 2016. Samtliga parter enades om att delta aktivt i befintligt nätverk för KTCs miljöer. Samverkan är relevant för lärosätena för utbyte av kompetens och utveckling och vid flera av ViS parterna sker just nu en utveckling av KTCs miljöer. Inom ViS pågår ett forskningssamarbete om reliabilitet och validitet av befintliga bedömningsinstrument som används vid examinationer förlagda till kursmoment i KTCs verksamhet. 

Lärande och äldre människor i hemmet

Övergripande syftet är att utveckla och implementera hållbart digitalt proaktivt stödsystem för att främja hälsa och välbefinnande hos personer med demenssjukdom och deras samboende i hemmet. Delsyften är att: 1) Identifiera utmaningar och beskriva risker för våld i nära relationer; 2) Utveckla och implementera digitaliserad intervention ”KRAFT-givande samtal” för personer med demenssjukdom och deras samboende: och 3) utvärdera interventionen och dess effekter.

Forskningen sker i samarbete mellan Högskolan i Borås (Karin Josefsson), Högskolan i Halmstad (Kristina Ziegert, Staffan Karlsson) och Högskolan i Skövde (Mia Berglund, Catharina Gillsjö, Rune Svanström) samt Northeastern University i USA.

Kontaktpersoner: Karin Josefsson, docent, universitetslektor, leg sjuksköterska karin.josefsson@hb.se