Göteborgs universitet

Om oss

Utvärdering Genom Uppföljning - UGU är en nationell infrastruktur som bland annat används för utvärdering och forskning inom skolan.

Forskningsinfrastrukturen UGU står för "Utvärdering Genom Uppföljning" och är en av landets största forskningsdatabaser inom utbildningsområdet och är ett led i den nationella utvärderingen av skolan. UGU:s data används också i samhällsvetenskaplig och social forskning i bred mening.

Om datamaterialet

Data är tillgängliga mot förfrågan för forskare, doktorander och studenter vid svenska och utländska universitet och högskolor. Vissa restriktioner finns för leverans till länder utanför EU. För studenter är principen att det är handledaren som ansöker om tillgång till data. Data De huvudsakliga datamängderna består av data från kohorterna medan dataleveranser består av delar av