Göteborgs universitet
Länkstig

Resultat från UGU-undersökningen våren 2020 i årskurs 9.

Nedan finns resultat från två frågor från enkäten som gavs våren 2020 till den kohort där majoriteten gick i årskurs 9.

Graf över svaren på "Hur trivs du.." med olika företeelser i skolan och fritiden.
Andel svarande på olika delfrågor kring frågan "Hur trivs du" från enkäten i årskurs 9 våren 2020.
Graf över frågan "Hur mycket berodde ditt val av gymnasieskola på..."
Graf över frågan Hur mycket berodde ditt val av gymnasieskola på olika faktorer från enkätundersökningen i årskurs 9 våren 2020.
Graf över svaren på val av gymnasieskola med könsuppdelning
Graf över svaren på frågan vad som är viktigt för val av gymnasieskola, könsuppdelad. Från enkäten i årskurs 9 våren 2020.