Länkstig

Studievägledare: Ekonomi och juridik

Här hittar du studievägledare inom området ekonomi och juridik.

Ämnen

 • Nationalekonomi
 • Statistik

Katarina Renström
E-post:  svl@economics.gu.se
Telefon: 031-786 1336
Besöksadress: Vasagatan 1, E-huset, våning 5
Besök enligt överenskommelse per e-post.

Ämnen

 • Ekonomie kandidatprogrammet

Karin Cederholm
E-post: ekprog-studievagledning@handels.gu.se
Telefon: 031-786 5397
Besöksadress: Handelshögskolan, Vasagatan 1

Ämnen

 • Samhällsvetenskaplig miljövetenskap
 • Miljövetenskap
 • Samhällsvetenskap
 • Ekonomi

Anna-Karin Ågren
E-post:  svl@economics.gu.se
Telefon: 031-786 1340
Besöksadress: Vasagatan 1
Besök efter överenskommelse per e-post.

Ämnen

 • Handelshögskolans Logistikprogram
 • Fristående kurser inom företagsekonomi och ekonomisk geografi

Anna-Karin Hasselblad
E-post: fek-studievagledning@handels.gu.se
Telefon: 031-786 1500
Telefontid: måndag-torsdag 9.00-10.00
Besöksadress: Handelshögskolan, Vasagatan 1

Ämnen

 • Juridik

Cecilia Flodén
E-post: studievagledning@law.gu.se
Telefon: 031-786 1534
Besöksadress: Vasagatan 1, C-huset plan 5
Besök efter överenskommelse per e-post.

Lena Björk
E-post: studievagledning@law.gu.se
Telefon: 031-786 1540
Besöksadress: Vasagatan 1

Ämnen

 • Graduate School (Internationella masterprogram)

Eva Ragnarsson Sponås
Anna Rylander Locke
E-post: study.info@gs.gu.se
Telefon: 031-786 18 35 eller 031-786 37 32. Vardagar 9-15 förutom onsdagar.
Drop-in i Zoom: Måndagar 10-11, Använd Zoom länken för att gå in i mötet, vi släpper in en i taget från väntrummet.
Drop-in på Handelshögskolan: Tisdagar 10-12.30

Besöksadress: Vasagatan 1, B-huset, våning 4

Ämnen

 • Kulturgeografi
 • Ekonomisk historia
 • Innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar
 • Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia och kulturgeografi


E-post: student.es@handels.gu.se
Besöksadress: Viktoriagatan 13, våning 5
Besök efter överenskommelse per e-post.