Bild
Två personer sitter vid sina datorer och studerar
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Frågor och svar

Här hittar du svaren på flera frågor som många ställer till studievägledarna vid Göteborgs universitet.

Om du har bestämt dig för att avbryta dina studier kan du anmäla studieavbrott. Då kontaktar du den studie- och karriärvägledare som är kopplad till din kurs eller ditt program. Om du har studiemedel behöver du också meddela CSN att du ska avbryta dina studier.

Kontaktuppgifter till studievägledare hittar du på sidan Frågor om ämne, kurs eller program.

När du ansöker om studieuppehåll är detta mellan en bestämd tidsperiod och du har för avsikt att återuppta dina studier efter denna period. Du kan ansöka om studieuppehåll med eller utan platsgaranti – kontakta din kurs- eller programansvariga institution.

Om du studerar med en examen som mål finns specifika krav för varje examen. Vissa examina går endast att uppnå via program - särskilt de som leder till en yrkesexamen. Andra examina går endast att uppnå genom att studera fristående kurser, och vid ytterligare andra kan du välja om du vill studera via program eller via fristående kurser.

Om du följer ett utbildningsprogram följer du ett upplägg där alla kurser som krävs för examen ingår i programmet. Om du däremot läser fristående kurser är det viktigt att du kontinuerligt stämmer av med studievägledare inom ditt ämne så att du läser de kurser som krävs för en examen.

En annan skillnad mellan att läsa program och fristående kurser är att du som programstudent har platsgaranti till obligatoriska kurser inom programmet. Om du läser fristående kurser måste du konkurrera om platserna till varje kurs.

Din anmälan granskas efter sista anmälningsdag för att kontrollera att du uppfyller behörighetskraven. För högskolestudier krävs alltid grundläggande behörighet. Den grundläggande behörigheten kan du få på olika sätt, till exempel genom fullständigt betyg från gymnasieskola, vuxenutbildning eller folkhögskola.

Du kan läsa mer om behörighet på antagning.se. Är du osäker på om du har grundläggande behörighet eller vet att du behöver komplettera den, så kan du kontakta studievägledare på vuxenutbildningen i din kommun som hjälper dig se över dina alternativ

Grundläggande behörighet (antagning.se)

Utöver grundläggande behörighet finns det också ofta krav på särskild behörighet.

Om så många av de antagna lämnar sin utbildningsplats att det blir aktuellt att kalla reservplacerade, kommer du att kontaktas av universitetet om det blir din tur. Reservantagning sker i den ordning du är placerad i den urvalsgrupp du tillhör.

Från anmälan till antagning

Du som har antagits till en utbildning och tackat ja får kallelse och information från institutionen inför kursstarten. Du måste sedan registrera dig som student på utbildningen enligt de instruktioner du får från institutionen. Du förlorar din plats om du inte registrerar dig.

Kurser och program kan ha öppet för sen anmälan, detta syns i så fall på antagning.se. Om du är behörig till de utbildningar som du har sökt, prioriteras din sena anmälan efter den dag anmälan kom in.

Om flera personer anmäler sig samma datum blir det lottning av placeringen mellan de sökande. Klockslaget som du anmäler dig spelar ingen roll, utan det är datumet som har betydelse.

Sent ute? (antagning.se)

Det finns en hösttermin och en vårtermin. Höstterminen börjar omkring den 1 september och är 20 veckor lång. Vårterminen börjar måndagen direkt efter höstterminen (omkring den 20 januari) och är också 20 veckor lång. Det finns inga lov under terminerna.

På sidan Plugga på universitetet hittar du aktuella terminstider.

Läser du fristående kurser har du möjlighet att byta mellan olika högskolor. Det är viktigt att komma ihåg att kurser med samma namn inte nödvändigtvis har samma innehåll. Det är också viktigt att stämma av med den ämnesspecifika studievägledaren här på Göteborgs universitet att kurser du läst kan ingå i en examen här.

Om du går ett program måste du kontakta institutionen som har utbildningen du vill byta till, för att få mer information om dina alternativ.

Du som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna studera på universitet på samma villkor som andra studenter. Du kan då få pedagogiskt stöd. Läs mer om hur du ansöker om stödet och vad du kan få hjälp med på sidan Pedagogiskt stöd.

Om du blir antagen, men inte kan påbörja din utbildning kan du ansöka om anstånd med studiestarten för att påbörja utbildningen en senare termin. Det krävs att du har särskilda skäl för att inte kunna börja. Kontakta sektionen för antagning för ytterligare information.