Länkstig

Studievägledare: Samhälls- och beteendevetenskap

Här hittar du studievägledare inom området samhälls- och beteendevetenskap.

Ämnen

 • Psykologprogrammet
 • Psykoterapeutprogrammet

Chrissie Evling
E-post: chrissie.evling@psy.gu.se
Besöksadress: Haraldsgatan 1
Samtal bokas i förväg via e-post.

Ämnen

 • Masterprogrammet i psykologisk vetenskap
 • Fristående kurser i psykologi på grund- och avancerad nivå

Elin Carlfalk
E-post: elin.carlfalk@psy.gu.se
Telefon: 031-786 6766 Besöksadress: Haraldsgatan 1
Samtal bokas i förväg via e-post eller telefon.

Ämnen

 • Offentlig förvaltning
 • Förvaltningshögskolan
 • Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning
 • Masterprogrammet i offentlig förvaltning
 • Fristående kurser på grund- och avancerad nivå

Tina Ahlström
E-post: tina.ahlstrom@spa.gu.se
Telefon: 031-786 2908
Besöksadress: Sprängkullsgatan 19, våning 3
Samtal bokas i förväg via e-post.

Ämnen

 • Arbetsvetenskap
 • Personalvetenskap
 • Fristående kurser och program på grund- och avancerad nivå

Antje Heidbrink Jakobsson
E-post: antje.heidbrink.jakobsson@gu.se
Telefon: 031-786 16 80, mobil 0766-18 16 80
Besöksadress: Skanstorget 18
Samtal bokas i förväg via e-post.

Ämnen

 • Utlandsstudier
 • Masterprogrammet Strategic Human Resource Management and Labour Relations

Ulrika Agby
E-post: ulrika.agby@gu.se
Telefon: 031-786 5010, 0766-18 50 10

Besöksadress: Skanstorget 18
Samtal bokas i förväg via e-post.

Ämnen

 • Sociologi
 • Socialpsykologi
 • Kriminologi
 • Fristående kurser och program på grund- och avancerad nivå

Viktoria Holm
E-post: viktoria.holm@socav.gu.se
Telefon: 031-786 4796
Besöksadress: Skanstorget 18
Samtal bokas i förväg via e-post

Ämnen

 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Journalistik

Anna Fredriksson
E-post: anna.fredriksson@jmg.gu.se
Telefon: 031-786 11 83
Besöksadress: Seminariegatan 1B
Samtal bokas i förväg via e-post.

Ämnen

 • Magisterprogram i undersökande journalistik (MIJ)
 • Masterprogram i politisk kommunikation (PolCom)

E-post: studyadm@jmg.gu.se
Telefon: 031-786 6039

Ämnen

 • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap
 • Master in Communication

Emma Ljung
E-post: studievagledning@ait.gu.se
Telefon: 031-786 5964
Besöksadress: Rum 337, plan 3, Forskningsgången 6, Lindholmen

Ämnen

 • Socionomprogrammet
 • Masterprogrammet i socialt arbete
 • Masterprogrammet Social Work and Human Rights
 • Grundläggande psykoterapiutbildning mot familj och nätverk
 • Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet
 • Fristående kurser i socialt arbete på grund- och avancerad nivå

Kontakt: studievagledning@socwork.gu.se
Drop-in: tisdagar kl. 9-10
Besöksadress: Sprängkullsgatan 23, våning 3
Använd ditt GU-kort för att komma in.

Tina Bergendahl Olsson
Studievägledare
Telefon: 031-786 5778
Telefontid: tisdagar och onsdagar kl. 10-12

Cecilia Flodén
Studievägledare
Telefon: 031-786 1583
Telefontid: måndagar kl. 13-14. Övrig tid i mån av tid.

Ämnen

 • Antropologprogrammet
 • Kandidatprogrammet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning
 • Kandidatprogrammet i internationella relationer
 • Kandidatprogrammet i globala studier
 • Masterprogrammet i mänskliga rättigheter
 • International Master’s Programme in Global Studies
 • Erasmus Mundus International Master’s Programme in Human Rights Policy and Practice
 • Globala genusstudier
 • Globala utvecklingsstudier
 • Humanekologi
 • Internationella relationer
 • Socialantropologi

Sanna Byröd Bergström
E-post: studievagledning@globalstudies.gu.se
Telefon: 031-786 43 58
Besöksadress: Konstepidemins väg 2E

Thord Janson
E-post: studievagledning@globalstudies.gu.se
Telefon: 031-786 43 10
Besöksadress: Konstepidemins väg 2E

Ämnen

 • Statsvetarprogrammet
 • Europaprogrammet
 • Samhällskunskap
 • Statsvetenskap
 • Europakunskap
 • Master's in Political Science
 • Master's in European Studies
 • Master's in International Administration and Global Governance

Eva Nilsson
E-post: studentcounselling@pol.gu.se
Telefon: 031-786 1189
Besöksadress: Sprängkullsgatan 19, rum B427
Drop in: tisdagar 15-16
Telefontid: torsdagar 9-10

Ämnen

 • Samhällsvetenskaplig miljövetenskap
 • Miljövetenskap
 • Samhällsvetenskap
 • Ekonomi

Anna-Karin Ågren
E-post: smil@handels.gu.se
Telefon: 031-786 1340
Besöksadress: Vasagatan 1
Besök sker enligt överenskommelse per e-post.

Ämnen

 • Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia och kulturgeografi

Utbildningsadministrationen
e-post: student.es@handels.gu.se

Telefon: 031-786 10 47 eller 031-786 13 92
Besöksadress: Viktoriagatan 13, våning 5
Besök efter överenskommelse per e-post.